Porady Życie zawodowe Najczęstsze pytania o urlop wypoczynkowy
19.06.2019  | 4 min czytania

Najczęstsze pytania o urlop wypoczynkowy

19.06.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Według kodeksu pracy dni wolne powinny być ustalane zgodnie z planem urlopów, określonym przez pracodawcę. Pracownik ma również prawo do wnioskowania o urlop bezpłatny, a pozostałe dni może wykorzystać podczas okresu wypowiedzenia.

Nie od dziś wiadomo, że solidny odpoczynek służy efektywnej pracy. Okazuje się, że zanim przejdziemy do planowania urlopu, powinniśmy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Jak wnioskować o wolne dni? O czym należy pamiętać, planując urlop? Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak ustalić termin urlopu?

Według art.163 kodeksu pracy dni wolne od pracy powinny być ustalane zgodnie z planem urlopów. Taki plan określa pracodawca, mając na uwadze wnioski pracowników i tok działania firmy. Pracodawca może też ustalić termin urlopu bezpośrednio z pracownikiem.

Ile dni urlopu mi przysługuje?

Zgodnie z art.154 kodeksu pracy liczba dni urlopowych przysługujących pracownikowi zależy od stażu pracy:

  • 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat
  • 26 dni dla pracownika zatrudnionego dłużej niż 10 lat

Warto wspomnieć, że do podanego stażu pracy wlicza się także czas nauki oraz studiów (art.155 kodeksu pracy).

Urlop wypoczynkowy – na jakich zasadach?

Ile dni urlopu mi przysługuje, jeśli pracuję na pół etatu?

Według art.154 wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc pod uwagę przysługującą mu pulę dni urlopowych względem stażu pracy.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

Jak uzyskać urlop bezpłatny?

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Mówi o tym art. 174 kodeksu pracy.

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego - na jakich zasadach?

Według artykułu 167 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w firmie wymagają okoliczności nieprzewidziane w momencie rozpoczynania urlopu. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem wakacji.

Czy można wykorzystać urlop podczas okresu wypowiedzenia?

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługujących mu wolnych dni, jeśli w tym czasie pracodawca udzieli mu urlopu (art.167). Jeśli jednak pracownik nie będzie mógł wykorzystać swojego urlopu w całości, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny (art.171).

Czy urlop na żądanie pochodzi z dodatkowej puli?

Nie. Urlop na żądanie, do którego nabywamy prawo (4 dni w roku), jest urlopem z przysługującej nam puli 20 lub 26 dni wolnych w roku (art.167).

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł