Porady Życie zawodowe Najciekawsze akcje charytatywne, które angażują całe firmy
11.06.2019  | 4 min czytania

Najciekawsze akcje charytatywne, które angażują całe firmy

11.06.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Honorowe krwiodawstwo, inicjatywy edukacyjne, przygotowywanie wyprawek szkolnych – to przykładowe działania podejmowane przez pracowników znanych firm w ramach wolontariatu. Oprócz dobrego samopoczucia, funduszy na realizację projektów i dodatkowych dni wolnych można zyskać wiele innych korzyści. Wspólne pomaganie integruje, pozwala rozwijać różne umiejętności oraz daje poczucie sensu i satysfakcji.

Wolontariat pracowniczy – na czym polega?

Zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa w działalność na rzecz lokalnych społeczności lub organizacji charytatywnych – to istota wolontariatu pracowniczego. Wolontariusze przystępują do akcji społecznych i nie pobierają za to wynagrodzenia. Wolontariat pracowniczy to w pełni dobrowolna działalność. Pracownik nie otrzymuje polecenia służbowego, aby zaangażować się w akcję dobroczynną, ale robi to z potrzeby serca, a być może po części z inspiracji firmy, która zachęca do takiej aktywności, np. oferując dofinansowania konkretnych projektów.

5 korzyści płynących z wolontariatu

Beneficjentami działań wolontariuszy są osoby i instytucje wymagające wsparcia, np. szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także organizacje pozarządowe. Aktywności podejmowane przez ochotników to m.in. udzielanie korepetycji, nauczanie języków, organizowanie imprez i festynów, prowadzenie warsztatów w świetlicach środowiskowych itp.

W działalność dobroczynną angażują się na przykład pracownicy zatrudnieni w firmach:   

  • PGE

Pracownicy PGE mogą wykazywać się inicjatywą i prowadzić działalność prospołeczną, korzystając ze wsparcia firmy. Program ma formę konkursu, do którego zgłaszają się grupy złożone co najmniej z trzech osób. Każdy zespół opracowuje projekt na rzecz lokalnej społeczności. Dotychczas wolontariusze stworzyli np. kolorowy ogród dla podopiecznych łódzkiej fundacji „Gajusz”, wyremontowali świetlicę, a także byli współorganizatorami konferencji na temat zdrowia. Można o tym przeczytać na stronie fundacji PGE.

  • Tchibo

W firmie Tchibo wolontariusze również zgłaszają swoje pomysły do konkursu. Zwycięzcy otrzymują wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą realizować projekty. Przykładowo, w 2012 r. przeprowadzono 12 inicjatyw wolontariackich, takich jak: wyjścia do teatru, wycieczki i warsztaty organizowane dla osób z problemami psychicznymi, turniej piłki nożnej dla osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem czy festiwal dla uczniów, rodziców i członków lokalnej społeczności.  

  • ENEA 

Koncern ENEA również oferuje pracownikom możliwość realizacji projektów wolontariackich. W ramach działalności dobroczynnej zatrudnieni uczą dzieci, młodzież i osoby dorosłe zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizują również zajęcia, w trakcie których tłumaczą, jak powstaje prąd, a także zajmują się porządkowaniem i remontowaniem.   

  • PKN Orlen

Osoby zatrudnione w firmie PKN Orlen w przeszłości uczestniczyły w akcji „Zaczarowany Tornister”. Dotychczas 1141 wolontariuszy obdarowało 1141 dzieci. Uczniowie otrzymywali nowe plecaki wypełnione przyborami szkolnymi. Pracownicy angażowali się także w projekt „Spełniamy Marzenia”. Wcielali się w Świętych Mikołajów i kupowali prezenty dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka oraz innych, potrzebujących dzieci.

  • Citi Handlowy

Pracownicy banku Citi Handlowy mają dostęp do Systemu Wspomagania Wolontariatu, za pomocą którego mogą wyszukiwać projekty, w które chcieliby się zaangażować. W przeszłości wolontariusze uczestniczyli w akcji „Zostań Asystentem Św. Mikołaja” i obdarowywali prezentami dzieci z domu dziecka, a także organizowali dla nich świąteczne zabawy. Uczestniczyli też w wyjazdach integracyjnych połączonych z wolontariatem.   

  • Nokia

Pracownicy firmy Nokia otrzymują dwa dodatkowe dni wolne w roku, które przeznaczają na wolontariat. Nokia Heroes angażowali się m.in. w odnawianie placów zabaw lub porządkowanie szlaków turystycznych. Oddawali również krew.

Zwolnienie lekarskie – co należy o nim wiedzieć?

Satysfakcja i spełnienie, możliwość gromadzenia nowych doświadczeń oraz dodatkowa motywacja do rozwoju osobistego – to wszystko możemy zyskać, jeśli znajdziemy czas nie tylko na pracę, ale też na wolontariat. Dobrze, jeśli pracodawca, z którym chcemy związać zawodową przyszłość, proponuje wsparcie pracownikom chcącym udzielać się charytatywnie.

Daj coś od siebie, aby zyskać: Kilka słów o korzyściach płynących z wolontariatu

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł