Porady Życie zawodowe Najbardziej pożądane kompetencje zawodowe w 2020 r.
11.01.2017  | 5 min czytania

Najbardziej pożądane kompetencje zawodowe w 2020 r.

11.01.2017  | 5 min czytania
Autor wpisu Maja Gojtowska
Ocena treści
(3)

Innowacyjność, twórczość i kreatywność to domeny pracowników. Według prognoz, są to też kompetencje, które będą najbardziej pożądane i poszukiwane przez pracodawców w przeciągu najbliższych 5 lat.

O przyszłości pracy dyskutowano między innymi podczas tegorocznego Światowego Forum  Gospodarczego w Davos. Podczas corocznego spotkania szefowie światowych korporacji, liderzy polityczni, intelektualiści i dziennikarze zastanawiali się nad tym, z jakimi wyzwaniami rynek pracy zmierzy się w najbliższej przyszłości. Za największą zmianę uznano zmieniający się charakter pracy. Opisuje go sformułowanie „anytime, anywhere”. Nowe technologie pozwalają na pracę w każdym miejscu, w każdym czasie. Ale zmieniają też warunki w jakich pracujemy. To co wyróżnia nowoczesne miejsca pracy to:

Zarówno zmieniające się środowisko wymusza nowe kompetencje wśród pracowników, jak i pracownicy i ich kompetencje zmieniają niejako środowisko funkcjonowania firm – to zależność dwustronna. Młodzi ludzie, zatrudniani w firmach, mają dziś też niejednokrotnie inne kompetencje niż pracujący z nimi kilka lat starsi koledzy i koleżanki, kierują się często innymi wartościami. Zaś zmiany w firmach – coraz bardziej zauważalna komputeryzacja, rozwój technologii, wymusza często przedefiniowanie kompetencji obecnych pracowników. Na pewno jedną z ważniejszych cech współczesnych pracowników jest otwartość na zmiany, chęć doskonalenia się i rozwoju oraz kreatywność, która wymieniana jest w pierwszej trójce (obok umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia) wśród prognoz kompetencji i umiejętności niezbędnych pracownikom w 2020 roku i później w raporcie wydanym na tegorocznym Światowym Forum Ekonomicznym – komentuje Aleksandra Trapp, head of research, infuture hatalska foresight institute.

Sprawdź, 5 zawodów, które dadzą Ci pracę na całym świecie >>

Zawodowe kompetencje przyszłości stały się tematem debaty również na ostatnim Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Uczestnicy wyróżnili wtedy:

  • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
  • Krytyczne myślenie
  • Kreatywność
  • Zarządzanie ludźmi
  • Współpraca z innymi
  • Inteligencja emocjonalna
  • Wnioskowanie i podejmowanie decyzji
  • Zorientowanie na usługi
  • Negocjacje
  • Elastyczność poznawcza

Pokolenie Z, czyli dzisiejsi 20-latkowie, to pokolenie, które dopiero wchodzi w dorosłość, zatem trudno jednoznacznie wskazywać na ich kompetencje. Niewątpliwie są to osoby, które łączą świat wirtualny z realnym – Twitter zastępuje im codzienną prasę, komunikują się przy pomocą Snapchata, zdjęcia oglądają na Instagramie, wiedzę czerpią z Wikipedii. To zapewne jest różnica między tym pokoleniem i pokoleniami znacznie starszymi. Jednak należy pamiętać, że mimo, funkcjonowania w cyfrowym świecie, mają jednak potrzebę kontaktów, spotkań. Z badań wynika, że wolą rozmawiać ze swoimi przełożonymi o sprawach, które są dla nich ważne i cenią sobie bezpośrednie relacje. Jeśli zaś chodzi o kompetencje, badania wskazują, że jest to pokolenie, dla którego ważna jest niezależność (częściej, niż ich poprzednicy wskazują na chęć posiadania własnej działalności). – komentuje Aleksandra Trapp.

Są oni otwarci na zmiany i łatwo adaptują się do nowych sytuacji. Zdecydowana większość chce, by praca była ich pasją. Ważne są dla nich też nowe doświadczenia i samorozwój. Nie chcą już często spędzać 8 godz. za biurkiem, jak ich rodzice, ale mieć możliwość pracy zdalnej, podróży. Warto na pewno też bliżej przyjrzeć się w tym kontekście zjawisku cyfrowego nomadyzmu, czyli coraz większej grupie osób, która łączy pracę z podróżami i zbieraniem doświadczeń – podsumowuje ekspert.

Oceń artykuł