Porady Życie zawodowe Na jaki urlop może liczyć pracownik tymczasowy?
25.01.2018  | 5 min czytania

Na jaki urlop może liczyć pracownik tymczasowy?

25.01.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Osoba zatrudniana przez agencję pracy tymczasowej może korzystać z niektórych przywilejów typowych dla umowy o pracę. Jednym z nich jest płatny urlop wypoczynkowy - przysługujący, jeśli umowa jest zawarta na 6 miesięcy lub dłużej. Dni wolne udzielane są w liczbie adekwatnej do tzw. stażu urlopowego i przepracowanego okresu.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031661608) – to dokument regulujący kwestię pracy tymczasowej. Osoby pracujące w taki sposób wykonują zadania:

  • o charakterze doraźnym, okresowym i/lub sezonowym,
  • których nie mogą zrealizować pracownicy zatrudnieni na stałe, np. ze względu na dużą liczbę zleceń,
  • za których wykonanie odpowiada pracownik nieobecny w związku z chorobą, urlopem itp.  

Umowa zawierana przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę - użytkownika powinna określać m.in.:

  • kwalifikacje, jakie powinien posiadać pracownik tymczasowy,
  • rodzaj wykonywanej pracy,
  • przewidywany czas zatrudnienia,
  • miejsce i wymiar czasu pracy,
  • wysokość wynagrodzenia, które nie może być niższe niż płaca minimalna,
  • zasady BHP,
  • brak okoliczności uniemożliwiających wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

Osoby pracujące tymczasowo są zatrudniane przez agencje i wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę na czas określony (https://porady.pracuj.pl/agencja-pracy-tymczasowej-co-powinienes-o-niej-wiedziec/). Mogą pracować również w oparciu o umowy cywilnoprawne. Agencja ma obowiązek informować je na piśmie o treści ustaleń z pracodawcą użytkownikiem – osobą/firmą, na rzecz której pracuje pracownik tymczasowy.   

Urlop wypoczynkowy – w jakim wymiarze?

Pracownik tymczasowy może wykorzystać całość lub część urlopu wypoczynkowego, jeśli zostanie to uzgodnione przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika. Strony powinny ustalić tryb udzielania dni wolnych. Urlop wypoczynkowy należy się pracownikowi, jeśli pracuje w jednym miejscu przez 6 miesięcy lub dłużej. Liczbę dni wolnych ustala się na zasadach wskazanych w kodeksie pracy (https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/zmiana-pracy-a-wymiar-urlopu/).  

Prawa ciężarnej pracownicy

Kobiety, które spodziewają się dziecka, mogą korzystać z przywilejów również wtedy, gdy wykonują pracę tymczasową. Specjalne prawa, jakie im przysługują, to np. przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu - dokonywane z mocy prawa, na zasadach wynikających z kodeksu pracy. Stosunek pracy jest przedłużany tylko wtedy, gdy zatrudniona została skierowana do pracy na okres dłuższy niż 2 miesiące. Po porodzie pracownica nie może korzystać z urlopu macierzyńskiego, ale ma prawo do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS (http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/komu-przysluguje). Świadczenie przysługuje przez co najmniej 20 tygodni.  

Praca tymczasowa przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jaki i pracodawcy. Może np. poprzedzać zawarcie umowy o pracę bez pośrednictwa agencji. Pozwala również na zdobycie kwalifikacji i doświadczenia. Dodatkowo obniża koszty zatrudnienia.

Oceń artykuł