Porady Życie zawodowe Na czym polega praca na umowie o dzieło?
01.03.2018

Na czym polega praca na umowie o dzieło?

01.03.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Wykonawca dzieła nie musi wypełniać poleceń zamawiającego. Jego najważniejszy obowiązek to np. skomponowanie utworu muzycznego albo napisanie artykułu – zgodnie z wytycznymi. Umowa o dzieło pozwala samodzielnie decydować o miejscu i godzinach pracy.

Praca marzeń, tylko z pracuj.pl

Składki ZUS przy umowie o dzieło

Pracując na podstawie umowy o dzieło, najczęściej nie mamy obowiązku przystąpienia do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że nasze wynagrodzenie brutto jest pomniejszane wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350). Przychód podlega oskładkowaniu, jeśli zobowiązujemy się do wykonania dzieła na rzecz naszego pracodawcy. Wynika to z art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887). Wysokość wynagrodzenia netto - przysługującego przy umowie o dzieło - można obliczyć, korzystając z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl: https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen.  

Umowa-zlecenie czy o dzieło?

Choć kwestię zawierania umów cywilnoprawnych reguluje ta sama ustawa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093), poszczególne kontrakty różnią się od siebie. Zawierając umowę o dzieło, wykonawca zobowiązuje się uzyskać określony rezultat, np. napisać artykuł, skomponować utwór muzyczny itd. W przypadku umowy-zlecenia liczy się nie efekt, a staranne działanie. Zleceniodawca może zobowiązać się np. do sprzedawania truskawek na stoisku.    

5 najczęstszych błędów w umowie o dzieło

Prawa i obowiązki wykonawcy dzieła

Osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło zobowiązuje się do wyeliminowania wad, jeśli zamawiający wykaże, że efekt nie jest zadowalający. Wykonawca nie ma obowiązku naprawiać usterek, jeżeli zatrudniający wiedział o nich w chwili odbierania dzieła. W umowie warto zawrzeć dokładny opis rezultatów, termin wykonania dzieła, a także wysokość, datę i formę zapłaty wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy o dzieło – zasady

Odstąpienie od umowy

Rezygnacja z wykonania dzieła jest możliwa, ale tylko w określonych przypadkach. Chodzi np. o sytuację, gdy zamawiający nie dostarcza niezbędnych materiałów lub nie odpowiada na pytania dotyczące realizacji zadania. Inna przesłanka umożliwiająca zerwanie kontraktu bez konsekwencji to zbyt niskie wynagrodzenie w stosunku do nakładu pracy. O tym, czy wykonawca mógłby ponieść stratę, realizując zobowiązanie, może zadecydować tylko sąd. Strony mogą ustalić, że wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, jeśli nie wywiąże się ze swoich obowiązków bez poważnej przyczyny. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2014 r. (sygn. akt II CSK 529/13).

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w dowolnej chwili. Jedyny warunek, jaki musi spełnić, to wypłacenie wynagrodzenia – pomniejszonego o kwotę zaoszczędzoną w związku z brakiem konieczności ukończenia dzieła.

Oceń artykuł