Porady Życie zawodowe Likwidacja firmy a przywileje pracownicze
13.09.2018  | 4 min czytania

Likwidacja firmy a przywileje pracownicze

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Odprawa, zaległy urlop wypoczynkowy, dodatek wyrównawczy – sprawdź, co przysługuje Ci w związku z likwidacją zakładu pracy. Znając swoje prawa, możesz je egzekwować.

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Ochrona pracownika etatowego przed zwolnieniem wynika z kodeksu pracy. Jeśli jednak pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób ogłasza upadłość lub likwidację firmy i wypowiada umowy, to mogą obowiązywać przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030900844). Stosuje się je także przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron, jeśli w czasie nie dłuższym niż 30 dni zwolnienia obejmują:

  • 10 pracowników – gdy zatrudnionych jest mniej niż 100 osób;
  • 10 % pracowników – gdy zatrudnionych jest co najmniej 100 osób lub mniej niż 300;
  • 30 pracowników – gdy zatrudnionych jest co najmniej 300 osób.

Zwolnienia grupowe i indywidualne – różnice

W przypadku upadłości lub likwidacji firmy przestaje np. obowiązywać specjalna ochrona przed zwolnieniem, przysługująca ciężarnym oraz pracownikom w okresie przedemerytalnym.

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – kogo dotyczy?

Likwidacja zakładu – prawa pracownika

Pracownik zwolniony w związku z likwidacją firmy korzysta ze specjalnych praw. Może domagać się świadczeń i przywilejów, takich jak:  

Typując pracowników, którzy otrzymają wypowiedzenia, pracodawca powinien zastosować sprawiedliwe kryteria. W pierwszej kolejności zwalnia się osoby o najniższych kwalifikacjach lub z najkrótszym stażem.

  • Dodatek wyrównawczy w razie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy

Z dodatku korzystają osoby objęte ochroną przed wypowiedzeniem, np. kobiety w ciąży albo osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do nabycia prawa do emerytury. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje do czasu ustania ochrony.  

  • Odprawa pieniężna

Utrata pracy w wyniku likwidacji firmy wiąże się dla pracodawcy z obowiązkiem wypłaty odprawy. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Nie może przekraczać 15-krotności płacy minimalnej obowiązującej w danym roku.

  • Świadectwo pracy

Otrzymanie świadectwa pracy to jeden z kluczowych aspektów zakończenia kariery w danej firmie. Dokument umożliwia znalezienie kolejnej posady. Czytając go, przyszły pracodawca może np. poznać przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Likwidacja firmy – 6 obowiązków pracodawcy

Rozpad firmy – co dalej?

Utrata pracy np. w wyniku bankructwa pracodawcy, to trudne doświadczenie. Odpowiednie przygotowanie do rekrutacji sprzyja pokonaniu przeszkód i zapobiega przymusowemu bezrobociu. Włóż wysiłek w stworzenie CV oraz listu motywacyjnego i przygotuj się do spotkań z rekruterami, jeśli chcesz uniknąć przerwy w zatrudnieniu. Pomoże Ci w tym e-book Pracuj.pl: https://porady.pracuj.pl/e-booki/.   

Szukasz nowej pracy? Spróbuj z Pracuj.pl.

Oceń artykuł