Porady Życie zawodowe Kto wypłaca zasiłek macierzyński?
19.10.2017

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje niektórym rodzicom. Świadczenie należy się za okresy urlopów, z których można korzystać po narodzinach lub przysposobieniu dziecka.

Zasiłek macierzyński – podstawa prawna

Przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego można znaleźć w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636.

Zasiłek macierzyński przysługuje za okresy:

 • urlopu macierzyńskiego lub na zasadach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu ojcowskiego.

Prawo do świadczenia mają:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenie albo innej umowy o świadczenie usług oraz osoby współpracujące, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz współpracujące,
 • osoby, które pracują na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osoby odbywające służbę zastępczą,
 • duchowni,
 • osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym (składka chorobowa musi być opłacona).

Okres przez który opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe nie decyduje o prawie do zasiłku. Świadczenie chorobowe należy się od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu.  

Wymiar zasiłku macierzyńskiego

Okres zasiłkowy i wymiar świadczenia różnią się w zależności od urlopu, z jakiego korzysta rodzic.

Urlop macierzyński lub na zasadach macierzyńskiego:

 • zasiłek macierzyński jest wypłacany przez cały okres urlopu macierzyńskiego, tzn.:

- 20 tygodni (w związku z urodzeniem jednego dziecka),

- 31 tygodni (w związku z urodzeniem dwojga dzieci),

- 33 tygodnie (w związku z urodzeniem trojga dzieci),

- 35 tygodni (w związku z urodzeniem czworga dzieci),

- 37 tygodni (w związku z urodzeniem pięciorga lub więcej dzieci);

 • wysokość świadczenia to 100% podstawy wymiaru, tzn. przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego za okres 12 pełnych miesięcy poprzedzających skorzystanie z urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski:

 • świadczenie przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego;
 • zasiłek macierzyński za czas trwania urlopu rodzicielskiego można pobierać przez 32 (przy jednym dziecku) lub 34 tygodnie (przy dwojgu lub więcej dzieci);
 • wymiar zasiłku to początkowo 100% podstawy, a następnie 60% lub 80% podstawy przez cały okres zasiłkowy.

Urlop ojcowski:

 • świadczenie przysługuje przez 14 dni;
 • wysokość zasiłku to 100% podstawy wymiaru.

Kto płaci zasiłek macierzyński – ZUS czy pracodawca?

Zasiłek macierzyński to świadczenie z ubezpieczenia chorobowego, które jest wypłacane ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby otrzymywać pieniądze, należy złożyć wymagane dokumenty. Spis można znaleźć na stronie ZUS: http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/niezbedne-dokumenty. Roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje świadczenie.  

Oceń artykuł