Porady Życie zawodowe Kto ustala terminy urlopów wypoczynkowych?
19.06.2019  | 4 min czytania

Kto ustala terminy urlopów wypoczynkowych?

19.06.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy. Według kodeksu pracy dni wolne powinny być ustalane zgodnie z planem urlopów, określonym przez pracodawcę, biorącym pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Odpoczynek pozwala na regenerację sił i służy efektywnej pracy, dlatego też jeśli odpowiednio go zaplanujemy, będziemy mieli możliwość wyłączenia się od codziennych obowiązków.

Ustalając termin urlopu wypoczynkowego, pamiętajmy, że według artykułu 162 kodeksu pracy

urlop pracownika może zostać podzielony na części. Jednak w takim przypadku przynajmniej jedna część powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Ile dni urlopu mi przysługuje?

Zanim przejdziemy do planowania dni wolnych, zastanówmy się, ile dni mamy do wykorzystania. Każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przysługuje określona pula dni w danym roku. Dla etatowca, który pracuje krócej niż 10 lat, jest to 20 dni, a dla osoby z ponad 10-letnim stażem jest to 26 dni. Do stażu pracy wlicza się także czas nauki oraz studiów (art.155 kodeksu pracy).

Urlop wypoczynkowy – na jakich zasadach?

Praca na pół etatu a wymiar urlopu

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc pod uwagę przysługującą mu pulę dni urlopowych względem stażu pracy (art.154 kodeksu pracy).

Kto ustala termin urlopów?

W kompetencji pracodawcy leży ustalenie planu urlopów. Taki plan jest ustanowiony na podstawie wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

Jak należy ustalać plan urlopów?

Szef może jednak nie ustalać planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Dotyczy to także zakładów, gdzie nie działają organizacje związkowe. W takich sytuacjach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem (art.163 § 1.  kodeksu pracy).

Jak ustalić termin urlopu?

Gdy chcemy skorzystać z przysługujących nam dni urlopowych, informujemy przełożonego o zamiarze wzięcia urlopu. Jeżeli firma, w której pracujemy, nie podała do wiadomości ogólnego planu urlopów, pytamy o zgodę pracodawcę na udzielenie nam wolnych dni w danym terminie.

Przełożony, rozpatrując naszą prośbę, weźmie pod uwagę zaplanowane projekty i potrzebną liczbę pracowników na okres, w którym chcielibyśmy udać się na wypoczynek. W zależności od tego, w jakim miejscu pracujemy, może się okazać, że szef będzie zobowiązany ustalić też, kto nas zastąpi w trakcie urlopu.

Może być także potrzebny wniosek urlopowy z dokładnymi datami absencji, który następnie przekazujemy do przełożonego lub do działu kadr.

Jeżeli jednak szefostwo podało do wiadomości ogólny plan urlopów, wnioskujemy o udzielenie nam wolnych dni z odpowiednim wyprzedzeniem – np. kilkumiesięcznym.

  

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki

Oceń artykuł