Porady Życie zawodowe Kto potrzebuje książeczki sanepidowskiej i jak ją wyrobić?
20.01.2017

Kto potrzebuje książeczki sanepidowskiej i jak ją wyrobić?

20.01.2017
Autor wpisu Pracuj.pl

Książeczka badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, znana powszechnie jako „książeczka sanepidowska”, to ważny dokument. którego posiadanie jest niezbędne do wykonywania wielu zawodów. Podstawą wydania dokumentu są dwa badania. Ich wyniki przechowuje się w książeczce m.in. do tego, aby można było opisać swoje cele zawodowe i edukacyjne.

Badania sanitarno-epidemiologiczne - kto musi wykonać?

Istnieją dwa ważne zapisy prawne, które obligują wskazane osoby do przeprowadzania badań sanitarno-epidemiologicznych. Art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) mówi, że badaniu podlegają obowiązkowo:

  • podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną;
  • noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko;
  • nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;
  • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.”

Z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225) wynika, iż „osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby” (art. 59).

Ważnym dokumentem jest też Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Jak wyrobić książeczkę sanepidowską

Aby wyrobić książeczkę, należy wykonać stosowne badania na zakażenie pałeczkami duru brzusznego, duru rzekomego A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, a także nosicielstwo prątków gruźlicy i innych czynników chorobotwórczych wskazanych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (Dz.U. z 2006r. nr 25, poz. 191). Jego pełną treść można przeczytać w tym miejscu.

Drugim etapem jest wizyta u lekarza medycyny pracy, który przeprowadzi wywiad i dokona wpisu do książeczki.

Książeczka sanepidowska - jak wygląda?

Poza podstawowymi danymi osobistymi książeczka zawiera formularz, który wypełnia uprawniony do tego lekarz. Znajdziemy w niej też informacje m.in. o wynikach, terminach oraz miejscu badania, a także oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Jeśli opinia wydawana jest okresowo, lekarz powinien wyznaczyć „datę ważności” badania.

Wzór aktualnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia (tutaj).

Książeczka a karta

Ministerstwo Zdrowia publikuje na swojej stronie również wzór Karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Dokument znacznie różni się od książeczki sanepidowskiej. Ma też inne przeznaczenie. Karta nie jest wydawana badanemu, ale przechowywana przez lekarza dokonującego wpisu w książeczce. W przypadku wątpliwości co do autentyczności książeczki lub jej zawartości, pracodawca może prosić lekarza o weryfikację danych.

Oceń artykuł