Porady Życie zawodowe Kosiniakowe - komu się należy?
01.03.2018  | 3 min czytania

Kosiniakowe - komu się należy?

01.03.2018  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Młodzi rodzice mogą otrzymywać świadczenie pieniężne również wtedy, gdy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Tzw. kosiniakowe przysługuje studentom, osobom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło oraz bezrobotnym. Jego wysokość to 1000 zł netto miesięcznie.

Kosiniakowe – dla kogo?

Nazwa świadczenia pochodzi od nazwiska Władysława Kosiniaka-Kamysza, byłego ministra pracy i polityki społecznej. Polityk zaproponował wsparcie finansowe dla matek lub ojców, którzy nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, w związku z czym nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Chodzi o:

  • zleceniobiorców, którzy nie opłacali dobrowolnej składki chorobowej oraz inne osoby wykonujące obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych;
  • bezrobotnych – niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy;
  • studentów;
  • rolników.

Okres pobierania kosiniakowego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

  • 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci,
  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci,
  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci.  

Świadczenie chorobowe – sprawdź, w jakich sytuacjach Ci się należy

Kosiniakowe – warunki

Wysokość kosiniakowego to 1000 zł netto miesięcznie. Kwota nie podlega oskładkowaniu ani opodatkowaniu i przysługuje niezależnie od dochodu. Aby pobierać świadczenie, musimy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularz jest dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SR-7.pdf. Istnieje także możliwość wypełnienia wniosku on-line: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Najlepiej ubiegać się o kosiniakowe najpóźniej do 3 miesięcy po urodzeniu dziecka. Jeśli zrobimy to po upływie tego terminu, nie otrzymamy wyrównania. Kosiniakowe jest wliczane do dochodu rodziny. Oznacza to, że może spowodować np. utratę prawa do świadczeń z pomocy społecznej lub z funduszu alimentacyjnego.  

Więcej na ten temat: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/swiadczenie-rodzicielskie-w-pytaniach-i-odpowiedziach/.  

Jak obliczyć wynagrodzenie w ciąży na zwolnieniu?

Osoby, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, nie mogą pobierać tzw. kosiniakowego. Ze względu na opłacanie składki chorobowej przysługuje im zasiłek chorobowy, który można pobierać przed narodzinami dziecka. Wysokość świadczenia -wypłacanego w trakcie niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży - to 100% podstawy – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego za okres 12 miesięcy poprzedzających wystąpienie niezdolności do pracy. Świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje w tym przypadku nawet przez całą ciążę, czyli maksymalnie przez 270 dni.

Oceń artykuł