Porady Życie zawodowe Kontrola pracowników, uprawnienia pracodawcy
19.07.2018  | 4 min czytania

Kontrola pracowników, uprawnienia pracodawcy

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Pracodawca ma prawo kontrolować pracowników w miejscu zatrudnienia. Dopuszczalny jest m.in. monitoring w salonie firmowym lub magazynie oraz kontrola e-maili służbowych. Sprawdzanie historii przeglądarki pozwoli ocenić jakość i rzeczywisty czas pracy danej osoby. Niedopuszczalne jest śledzenie pracowników poza firmą oraz umieszczanie kamer w toaletach i szatniach.

Uwaga, szef patrzy

Pracodawca ma prawo kontrolować postępowanie podwładnych w pracy, aby np. zapobiegać kradzieżom lub nieodpowiednim zachowaniom w przedsiębiorstwie. Twój szef nie może monitorować Cię po to, by zaspokoić własną ciekawość lub znaleźć byle pretekst do zwolnienia z pracy. Kodeks pracy oraz Konstytucja RP regulują zasady kontrolowania pracowników:

 • monitoring w miejscu zatrudnienia – pracodawca może zastosować kamery, np. w sklepie lub magazynie, by dbać o bezpieczeństwo pracowników i zmniejszyć ryzyko występowania kradzieży oraz napadów;
 • kontrola tradycyjnej poczty służbowej pracownika oraz służbowych kont mailowych – maile wysyłane między pracownikami lub do klientów mogą zostać sprawdzone przez szefa. Również tradycyjna korespondencja podlega kontroli, ale wyłącznie wtedy, gdy jest zaadresowana do Twojego miejsca zatrudnienia;
 • sprawdzanie stron internetowych przeglądanych przez pracownika w trakcie pracy oraz kontrola historii przeglądarki – głównie na laptopach służbowych i/lub na komputerze używanym w biurze. Pracodawca może w ten sposób skontrolować czas i przebieg pracy zatrudnionej osoby;
 • przeszukanie pracownika – możliwe jest wyłącznie w przypadku zapisania odpowiednich przepisów w zakładowym regulaminie i/lub umowie zawieranej z osobą zatrudnioną.

Pracodawca ma obowiązek powiadomić Cię o kontroli w zakładzie, np. o zamontowanym monitoringu czy sprawdzaniu Twoich maili służbowych.

Reguły korzystania z telefonu i komputera służbowego

Nieodpowiedni sposób kontroli

Konstytucja RP reguluje kwestie sprawdzania personelu przez pracodawców oraz ochrony dóbr osobistych pracownika. Kontrola przeprowadzona w sposób nielegalny, naruszający prawa człowieka, to m.in.:

 • ingerowanie w życie prywatne i rodzinne pracownika;
 • sprawdzanie prywatnej korespondencji zatrudnionej osoby – np. żądanie udostępnienia wiadomości mailowych lub smsowych, które są prywatną korespondencją pracownika;
 • śledzenie pracowników poza godzinami pracy oraz miejscem zatrudnienia;
 • montowanie kamer w szatniach, przebieralniach, toaletach czy łazienkach – obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania monitoringu w powyższych pomieszczeniach;
 • udostępnianie kompromitujących nagrań z monitoringu zakładowego bez wiedzy i zgody pracownika, np. w internecie – publikowanie nagrań z monitoringu w sieci lub udostępnianie filmów osobom nieupoważnionym jest złamaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników;
 • podsłuchy – niedopuszalne jest umieszczanie podsłuchów, również w miejscu zatrudnienia;
 • rewizja rzeczy osobistych – pracodawca może Cię przeszukać, jednak dokonanie rewizji jest dopuszczalne wyłącznie przez uprawnione do tego organy prawne.

Kara nagany dla pracownika – za co możesz ją dostać?

Oceń artykuł