Porady Życie zawodowe Kontrakt cywilnoprawny – co należy wiedzieć?
19.10.2017

Kontrakt cywilnoprawny – co należy wiedzieć?

19.10.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.45)

Różnice pomiędzy kontraktem cywilnoprawnym a umową o pracę dotyczą głównie uprawnień pracowniczych, takich jak np. ochrona stosunku pracy. Kontrakty zawiera się z osobami zajmującymi stanowiska menedżerskie.

Kontrakt cywilnoprawny czy umowa o pracę – która forma współpracy jest najbardziej korzystna dla pracownika? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy zatrudniony może mieć inne priorytety. Przed podjęciem decyzji warto zorientować się, czym charakteryzują się obie formy zatrudnienia i na czym polegają różnice między nimi.

1. Podstawa prawna

Do umów o pracę odnoszą się przepisy kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Treść porozumienia zawieranego między stronami jest w części narzucona przez ustawodawcę. W odniesieniu do kontraktu menedżerskiego stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093). Kontrakt cywilnoprawny zalicza się do umów nienazwanych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 marca 2011 roku (I SA/Gl 503/10), istotą umowy jest „zarządzanie przez osobę fizyczną przedsiębiorstwem, bez podległości służbowej zarządcy i bez kierownictwa dającego zlecenia”.   

2. Treść umowy

Zapisy znajdujące się w kontrakcie menedżerskim mogą być dowolne, o ile nie są sprzeczne z prawem. Uprawnienia i przywileje, jakie przysługują menedżerowi, zależą od ustaleń stron. Warto zawrzeć w dokumencie informacje, takie jak: przedmiot umowy, zakres obowiązków i odpowiedzialności, składniki wynagrodzenia czy warunki rozwiązania umowy.

3. Składki ZUS

Umowa o pracę stanowi podstawę do ubezpieczeń społecznych, dlatego odprowadza się od niej wszystkie składki ZUS. Kontrakt menedżerski, jeśli nie posiada cech stosunku pracy, w kontekście ubezpieczeń jest traktowany jak umowa-zlecenie. Osoba, która wykonuje swoje obowiązki na podstawie kontraktu, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a także zdrowotnemu. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne. Podstawą składek ubezpieczeniowych jest przychód menedżera, zdefiniowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350).    

4. Czas pracy

Menedżer kontraktowy nie pracuje przez 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca nienormowana jest bardzo często spotykana na tym stanowisku. Pracując na kontrakcie, jesteśmy rozliczani z efektów, dlatego poświęcamy obowiązkom tyle czasu, ile to konieczne. W ciągu jednego miesiąca możemy przepracować np. 60 godzin, a w ciągu następnego – 30 godzin, w zależności od zapotrzebowania na pracę.  

5. Urlop wypoczynkowy

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płatnego, nieprzerwanego i corocznego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar to 20 lub 26 dni – w zależności od wykształcenia i stażu pracy. Zawierając kontrakt cywilnoprawny, nie zyskujemy takiego uprawnienia. W trakcie negocjowania warunków umowy możemy zapewnić sobie płatną przerwę w pracy. Pamiętajmy jednak, że nie przysługuje nam ona na mocy prawa.

 

Oceń artykuł