Porady Życie zawodowe Kiedy rozwiązać umowę za porozumieniem stron?
25.01.2018

Kiedy rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

25.01.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Nagły i długotrwały wyjazd, choroba bliskiej osoby czy konflikt ze współpracownikiem – to przykładowe sytuacje, w których warto zdecydować się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Występując z taką propozycją, liczmy się jednak z decyzją odmowną.   

Porozumienie stron - art. 30 kodeksu pracy

Zawarcie porozumienia z pracodawcą to najkorzystniejszy sposób rozwiązania umowy. Wybierając go, nie musimy zachowywać okresu wypowiedzenia, który przy długotrwałym zatrudnieniu wynosi nawet 3 miesiące (https://porady.pracuj.pl/rozwiazanie-umowy-o-prace-co-nalezy-wiedziec/). Termin wygaśnięcia stosunku pracy może być krótszy lub dłuższy niż okresy wypowiedzenia wynikające z kodeksu pracy. Warunki rozstania zależą od ustaleń.

Każda umowa o pracę może być rozwiązana za porozumieniem stron. Zakończenie współpracy w ten sposób jest też dozwolone w przypadku pracowników podlegających szczególnej ochronie prawnej. Chodzi np. o kobiety w ciąży czy osoby przebywające na urlopie wypoczynkowym.

Umowa ulega rozwiązaniu tylko wtedy, gdy obie strony zaakceptują warunki porozumienia. Jeśli np. pracodawca nie zgodzi się na nasze propozycje, pozostaje nam złożyć wypowiedzenie, które jest jednostronnym oświadczeniem. W okresie wypowiedzenia szef może zwolnić nas z obowiązku świadczenia pracy (https://porady.pracuj.pl/zwolnienie-z-obowiazku-swiadczenia-pracy/).       

Rozwiązanie umowy za porozumieniem – w jakich sytuacjach?

Porozumienie w sprawie warunków rozwiązania umowy o pracę to najmniej konfliktowy sposób rozstania. Wybierając go, możemy pozostać w dobrych stosunkach z pracodawcą i uzyskać zwolnienie ze zobowiązań wynikających z umowy. Okoliczności, w obliczu których warto zdecydować się na zawarcie porozumienia, to np.:

 

  • Nowa propozycja pracy

 

Wyższe wynagrodzenie, ciekawsze zadania zawodowe czy dogodniejszy dojazd – to przykładowe powody, dla których decydujemy się na zmianę dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Warto zaproponować pracodawcy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, jeśli np. nowa posada jest wolna od zaraz.

 

  • Sytuacja rodzinna

 

Wydarzenia, takie jak przeprowadzka czy choroba bliskiej osoby, komplikują naszą sytuację życiową. O ile w obliczu pogorszenia stanu zdrowia rodzica czy męża/żony możemy skorzystać z płatnego urlopu, o tyle nagła konieczność wyjazdu za granicę wymaga znalezienia innych rozwiązań. Jednym z nich może być zawarcie porozumienia stron, bez konieczności dotrzymywania okresu wypowiedzenia.  

 

  • Konflikt z przełożonymi/współpracownikami

 

Zdarza się, że doświadczamy złośliwych uwag i nieprzyjemności w kontakcie ze współpracownikami. W takich okolicznościach warto poprosić pracodawcę o interwencję, ale jeśli sytuacja jest bardzo poważna, korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się odejście z firmy.

Niezależnie od przyczyn, dla których proponujemy zawarcie porozumienia, warto brać pod uwagę odmowę pracodawcy. Zajmując konkretne stanowisko, kieruje się on przede wszystkim dobrem przedsiębiorstwa. Nasze nagłe odejście mogłoby wiązać się z poważnymi komplikacjami.    

Oceń artykuł