Porady Życie zawodowe Kiedy można otrzymać zaliczkę od pracodawcy?
26.06.2018  | 4 min czytania

Kiedy można otrzymać zaliczkę od pracodawcy?

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Aby dostać zaliczkę na poczet kolejnej pensji, musisz złożyć pisemny wniosek i wskazać w nim konkretną kwotę. Pracodawca nie musi wypłacać Ci części wynagrodzenia z góry.

Płatność „z dołu”

Zgodnie z kodeksem pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) pensję wypłaca się z dołu. Oznacza to, że jeśli przepracowałeś np. cały styczeń, otrzymasz wynagrodzenie najpóźniej do 10 lutego. Dokładny termin wypłaty wynagrodzenia powinien wynikać z układu zbiorowego, regulaminu wynagradzania lub z umowy o pracę. Jeśli pracodawca odmawia prawa do wynagrodzenia, dopuszcza się łamania podstawowych praw pracowniczych. W takiej sytuacji możesz zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy.

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę

Potrącenia z pensji

Choć płaca podlega ochronie prawnej, pracodawca ma prawo dokonywać potrąceń. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Obowiązuje np. kolejność odliczania określonych kwot. Najpierw potrąca się sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, następnie sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie innych świadczeń - kredyty, pożyczki, grzywny itd. Zaliczki pieniężne znajdują się na trzecim miejscu, a miejsce czwarte dotyczy kar pieniężnych nałożonych na podstawie art. 108 Kodeksu pracy. Granicę potrąceń stanowi płaca minimalna lub jej część. Po odliczeniu zaliczki pracownik powinien otrzymać równowartość co najmniej 75% najniższego wynagrodzenia za pracę.   

Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Zaliczka od pracodawcy – kiedy przysługuje?

Niespodziewane wydarzenia losowe, takie jak np. pilny wyjazd, choroba bliskiej osoby itd., mogą sprawić, że będziesz pilnie potrzebować pieniędzy. W takiej sytuacji możesz prosić pracodawcę o zaliczkę na poczet kolejnej pensji. To, czy szef spełni Twoją prośbę, zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Nie istnieje przepis nakładający na niego obowiązek wypłaty części wynagrodzenia przed terminem. Może odmówić, nie podając powodów swojej decyzji lub motywując ją brakiem wolnych środków. Nie przysługuje Ci prawo odwołania się od postanowień szefa.

Aby otrzymać zaliczkę, należy złożyć pisemny wniosek. Podajesz w nim kwotę, którą chciałbyś otrzymać. Ważne, żebyś zaznaczył, czy wskazana suma to wartość brutto czy netto. Wypłacona kwota stanowi przychód ze stosunku pracy, dlatego podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu – odlicza się od niej składki ZUS (emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i zdrowotną), a także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wynagrodzenie brutto i netto – na czym polega różnica?

Kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl

W dokumencie powinno znaleźć się również oświadczenie, mówiące o tym, że jeśli stosunek pracy zostanie rozwiązany przed wypłatą wynagrodzenia, to zobowiązujesz się do zwrotu brakującej części zaliczki.

Oceń artykuł