Porady Życie zawodowe Jakie są sposoby walki z bezrobociem?
27.05.2020  | 4 min czytania

Jakie są sposoby walki z bezrobociem?

27.05.2020  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Duża liczba osób nieaktywnych zawodowo stanowi spore obciążenie dla budżetu państwa, dlatego proponowane są różne formy zwalczania bezrobocia. To działania, które mają na celu obniżenie jego stopy. Wśród nich możemy wyróżnić aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem, jednak nie wszystkie sposoby są jednakowo skuteczne. Sprawdź, jak możesz się chronić przed długotrwałą utratą zatrudnienia i co robić, by podnieść swoje kompetencje.

Z artykułu dowiesz się:

• Jakie są aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu?
• Na czym polegają pasywne metody walki z bezrobociem?
• Czy aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem zawsze działają?

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu: pośrednictwo pracy, staż i  dofinansowanie nauki

Do aktywnych metod walki z bezrobociem, które mają na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, zalicza się trzy formy działania. Pierwsza z nich to pośrednictwo pracy, z którego możesz skorzystać, kiedy stracisz zatrudnienie, a wraz z nim często także wszystkie świadczenia społeczne (np. ubezpieczenie). W takiej sytuacji powinieneś zarejestrować się w urzędzie pracy, by otrzymać status osoby bezrobotnej. Pośrednictwo pracy to podstawowe zadanie powiatowych i wojewódzkich urzędów i to właśnie tam możesz uzyskać wyczerpujące informacje o przeróżnych ofertach pracy i organizowanych giełdach oraz targach dla potencjalnych pracowników, co może ułatwić Ci znalezienie ponownego zatrudnienia.

| Co obejmuje outplacement? Przegląd form wsparcia pracowników

Kolejną formą zwalczania bezrobocia jest dofinansowanie nauki. Rejestracja w urzędzie pracy może ułatwić Ci uczestnictwo w szkoleniach i kursach zawodowych. Jako osoba bezrobotna zdobędziesz nowe kwalifikacje, dzięki którym łatwiej odnajdziesz się na rynku pracy. To też sposób na poszerzenie Twoich dotychczasowych kompetencji i umiejętności, które można później wpisać do CV. Aktywne przeciwdziałanie bezrobociu, czyli wszelkiego rodzaju dodatkowe szkolenia i kursy, to również szansa na zmianę branży, w której pracowałeś dotychczas, i więcej potencjalnych ofert do rozważenia. Zupełnie nowy fach w ręku może też być dla Ciebie przyczynkiem do założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Trzecia aktywna metoda walki z bezrobociem to odbycie stażu. Jako bezrobotny możesz uczestniczyć w płatnych lub bezpłatnych stażach. W trakcie nich poszerzysz swoje umiejętności, zweryfikujesz dalsze plany zawodowe, poznasz lepiej daną branżę i zawalczysz o dalsze zatrudnienie. Zdarza się, że po wygaśnięciu umowy stażowej pracodawcy zatrudniają stażystów, którzy zaczynają wykonywać obowiązki na podstawie umowy o pracę, więc to duża szansa dla Ciebie – wystarczy, że się wykażesz!

| 7 powodów, dla których warto odbyć staż

Pasywne metody walki z bezrobociem: dotacje, zasiłki i obniżenie wieku emerytalnego

Pasywne metody zwalczania bezrobocia stosuje się po to, by chronić osoby, które mają trudności ze znalezieniem pracy. Tak samo jak w przypadku aktywnych metod można wyróżnić tutaj trzy główne sposoby. Pierwsza metoda to dotacje. Zakłady pracy borykające się z trudnościami finansowymi mogą liczyć na dofinansowania. Dodatkowe środki pieniężne zapobiegają redukcji zatrudnienia. Pracodawcy otrzymują również dotacje (np. z Ministerstwa Rozwoju) na tworzenie dodatkowych miejsc pracy na poziomie lokalnym, a to dla Ciebie okazja, by otrzymać nową posadę.

Drugim sposobem są zasiłki. Jeśli spełnisz odpowiednie warunki, możesz zacząć pobierać określone świadczenia, takie jak świadczenie przedemerytalne czy zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek waloryzowany jest co roku 1 czerwca i wypłacany w trzech stawkach, które plasują się na różnym poziomie – w zależności od Twojego stażu pracy.

| Zwolnienie pracownika – pytania i odpowiedzi

Trzecią metodą walki z bezrobociem jest obniżenie wieku emerytalnego. Jeśli problem bezrobocia występuje w szczególności wśród ludzi młodych, rząd może zdecydować się na obniżenie wieku emerytalnego. Taki krok sprawia, że zwalniają się miejsca pracy. Jeśli jesteś doświadczonym i sędziwym pracownikiem, będziesz mógł odejść na zasłużoną emeryturę nieco wcześniej. Gdy masz jeszcze mnóstwo sił i chęci do pracy, dzięki takiemu rozwiązaniu możesz objąć stanowisko po starszym koledze albo koleżance.

Aktywne i pasywne metody poszukiwania pracy – czy to działa?

Funkcją socjalną państwa jest dbanie o dobro obywateli, a także zapewnienie im miejsc zatrudnienia. Kiedy bezrobocie jest niskie, sytuacja gospodarcza w kraju utrzymuje się na stabilnym poziomie. Dzięki temu stopa bezrobocia maleje (o takiej sytuacji można mówić, kiedy odnotowuje się wzrost gospodarczy na poziomie wyższym niż 4%), a Ty nie musisz martwić się o to, że nie masz pracy.

Kiedy wskaźnik zatrudnienia spada, obowiązkiem rządzących jest wprowadzenie specjalnych programów, by przeciwdziałać sytuacji. Właśnie wtedy należy sięgnąć po aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem, o których powinieneś pamiętać i w miarę możliwości z nich korzystać. Niestety wadą całego systemu jest to, że nie można zaktywizować zawodowo całej populacji, ponieważ zawsze znajdą się osoby, które dobrowolnie rezygnują z pracy. I choć pomoc ze strony państwa sprzyja zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, to niestety nie zawsze wpływa na zmniejszenie poziomu bezrobocia.

| Przyczyny bezrobocia w Polsce

Oceń artykuł