Porady Życie zawodowe Jakie są skutki bezrobocia w Polsce?
17.07.2018  | 4 min czytania

Jakie są skutki bezrobocia w Polsce?

17.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Skutki bezrobocia w Polsce można podzielić na ekonomiczne i społeczne. Wśród następstw ekonomicznych wymienia się spowolnienie rozwoju gospodarczego oraz pogorszenie sytuacji materialnej osób bezrobotnych i ich rodzin. Społeczne skutki bezrobocia w Polsce to np. wzrost przestępczości i liczby rozwodów.

Ekonomiczne skutki bezrobocia:

  • Zmniejszenie wpływów do budżetu państwa

Wynagrodzenie za pracę jest opodatkowane i/lub ozusowane. Jeśli znaczna część społeczeństwa nie uzyskuje dochodów, maleją wpływy do budżetu.

  • Wzrost wydatków na świadczenia socjalne

Osoby bezrobotne nie zarabiają, ale pobierają zasiłki. Wypłacanie świadczeń - mimo napiętego planu finansowego państwa - zwiększa dziurę budżetową.

  • Spowolnienie gospodarki

Osoby, które nie zarabiają, nie wydają pieniędzy. Brak popytu na określone produkty lub usługi skutkuje redukcją zatrudnienia.

  • Pogorszenie sytuacji materialnej rodzin

Bezrobocie stanowi obciążenie nie tylko dla budżetu państwa, ale również dla poszczególnych rodzin, które nie mają środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Społeczne skutki bezrobocia:

  • Większa liczba rozwodów

Trudności materialne powodują silny stres i prowadzą do konfliktów, dlatego stanowią jedną z przyczyn rozpadu rodziny.  

  • Odkładanie decyzji o założeniu rodziny

Bezrobocie dotyczy również osób młodych. Brak środków do życia sprawia, że plany rodzinne, macierzyńskie zostają odłożone w czasie.

  • Izolacja społeczna

Bieda spowodowana bezrobociem wywołuje poczucie wstydu. Osoby dotknięte tym problemem mają skłonność do ograniczania lub zrywania relacji z bliskimi osobami.

  • Wzrost przestępczości

Ubóstwo i brak perspektyw skłaniają do pozyskiwania środków do życia w nielegalny sposób.  

  • Częstsze występowanie uzależnień

Długotrwałe napięcie psychiczne może skłaniać do sięgania po używki, takie jak np. alkohol czy narkotyki.

Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia często się przeplatają – wystąpienie jednego zjawiska powoduje pojawienie się kolejnego, np. pogorszenie sytuacji materialnej może prowokować do kradzieży, rozbojów itd.  

Oceń artykuł