Porady Życie zawodowe Jakie są metody walki z bezrobociem?
19.05.2020  | 4 min czytania

Jakie są metody walki z bezrobociem?

19.05.2020  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(1)

Sposoby przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, takie jak dostosowywanie programów nauczania do wymogów rynku oraz ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy, sprzyjają aktywizacji zawodowej. Dzięki skutecznym metodom walki z bezrobociem można łagodzić skutki tego zjawiska, m.in. spowolnienie gospodarki. Jakie jeszcze działania można podejmować na co dzień i w sytuacji kryzysu?

Z artykułu dowiesz się:

• Jakie mogą być społeczne skutki bezrobocia?
• Jak państwo przeciwdziała bezrobociu na co dzień?
• Jak wygląda walka z bezrobociem w czasach kryzysu gospodarczego?
• Co sami pracownicy mogą robić, by zapobiegać bezrobociu?

Negatywne skutki bezrobocia

Brak aktywności zawodowej nie musi pociągać za sobą przykrych konsekwencji, jeśli np. jest krótkotrwały lub dobrowolny i wynika z chęci poświęcenia uwagi innym sferom życia, a dana osoba ma zabezpieczenie materialne pozwalające jej świadomie podjąć decyzję o rezygnacji z pracy. Jednak bezrobocie długotrwałe i równoznaczne z utratą środków do życia jest istotnym problem. Pogorszenie sytuacji materialnej wielu obywateli wiąże się ze społecznym niezadowoleniem, a znaczna liczba osób bezrobotnych stanowi duże obciążenie dla finansów publicznych. Ludzie pozbawieni zatrudnienia nie płacą podatków, co skutkuje obniżeniem wpływów do budżetu państwa. Dlatego każdy kraj wdraża własny system zapobiegania bezrobociu.

| Jakie jest bezrobocie w Europie?

Jak rząd walczy z bezrobociem na co dzień?

Utrzymanie równowagi na rynku pracy leży więc w interesie nie tylko samych bezrobotnych, lecz także państwa. Działania, które mają służyć poprawie sytuacji pracowników, mogą się różnić w zależności od czasów i bieżących potrzeb rynku. Te ostatnie są cyklicznie monitorowane w celu dopasowania odpowiednich środków pomocy. Gdy wskaźniki bezrobocia są niskie, z reguły wystarcza wspieranie aktywizacji bezrobotnych poprzez długofalowe programy ułatwiające im znalezienie pracy, a także wprowadzanie zachęt do zwiększania zatrudnienia w firmach.

Przykładowe działania rządu w walce z bezrobociem to:

• dofinansowanie programów aktywizacyjnych (prace interwencyjne, aktywizacja absolwentów, staże z urzędu pracy),
• finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
• wspieranie przemysłu (liberalizacja przepisów, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych),
• dotowanie firm tworzących nowe miejsca pracy,
• tworzenie warunków dla inwestorów zagranicznych (ulgi podatkowe),
• przyznawanie zasiłków,
• pozyskiwanie unijnych dotacji,
• obniżenie wieku emerytalnego.

| Aktywne i pasywne metody walki z bezrobociem

Zapobieganie bezrobociu w czasach kryzysu gospodarczego

Kiedy gospodarka przeżywa trudne chwile, a rynek pracy się kurczy, takie działania mogą okazać się niewystarczające i trzeba sięgnąć po specjalne metody walki z bezrobociem. Jeden z takich momentów nadszedł w 2020 roku, kiedy wskutek pandemii koronawirusa i zamrożenia gospodarki część sektorów – m.in. handel, gastronomia, hotelarstwo, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, fitness czy kultura – została czasowo pozbawiona możliwości prowadzenia normalnej działalności. Ale w takiej sytuacji cierpią nie tylko osoby pracujące w tych branżach, lecz także ich dostawcy i kontrahenci, którzy, utraciwszy część zarobków, również łatają swoje budżety i ograniczają zatrudnienie. Wiele firm straciło płynność finansową i zalega z płatnością faktur lub wręcz ogłasza upadłość, przez co inne przedsiębiorstwa nie mogą odzyskać swoich należności.

Aby ratować gospodarkę oraz miejsca pracy, państwa wdrażają nadzwyczajne rozwiązania. W Polsce są to na przykład kolejne pakiety antykryzysowe, w ramach których firmy mogą otrzymać wsparcie finansowe pod warunkiem utrzymania niezmienionego poziomu zatrudnienia.

Do działań mających na celu ograniczenie bezrobocia w kryzysie należą m.in.:

• zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,
• świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którym spadły przychody,
• niskooprocentowane (lub bezzwrotne) pożyczki dla przedsiębiorców,
• dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,
• pożyczki obrotowe na wypłatę wynagrodzeń,
• umorzenie zaległości podatkowej,
• możliwość płacenia niższych zaliczek na podatki,
• ulgi od niektórych opłat,
• rozłożenie opłat na raty,
• zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej,
• pożyczki unijne,
• preferencyjne finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju,
• inne formy pomocy w uzyskaniu finansowania.

Tym, którzy jednak pracę stracili, na czas poszukiwania nowej pozostaje skorzystanie z zasiłku dla bezrobotnych, który obecnie wynosi 860 zł.

| Oferty pracy w dobie koronawirusa. Które branże rekrutują?

Czy można samodzielnie przeciwdziałać bezrobociu?

W walce z bezrobociem istotna jest także aktywna postawa pracowników. Aby poprawić swoją sytuację na rynku pracy, warto zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe i stale monitorować oferty pod kątem nowych możliwości lub zmieniających się wymagań w danej branży. Ważna jest nie tylko nauka języków obcych, lecz także rozwijanie kompetencji miękkich. W trudnych czasach warto też rozważyć oferty pracy spoza naszej wymarzonej branży czy na innych niż dotychczas stanowiskach. Im szybciej wrócimy na rynek – nawet jeśli nie będzie to praca marzeń – tym lepiej nie tylko dla naszego portfela, ale i dla rozwoju kariery.

Warto postawić na aktywne poszukiwanie pracy i stałe budowanie swojego wizerunku jako eksperta w danej dziedzinie. Wygrać z bezrobociem pomaga też sieć kontaktów zawodowych – dzięki niej w razie nagłej utraty pracy będziemy mieli do kogo się zwrócić z prośbą o polecenie naszej kandydatury. Oprócz systematycznego śledzenia ogłoszeń nie zaszkodzi też skorzystać z dostępnych narzędzi, żeby być na bieżąco z ofertami pracy – jest to możliwe np. za pośrednictwem aplikacji Pracuj.pl.

| Nadążyć za światem. Kompetencje cenne w przyszłości

Oceń artykuł