Porady Życie zawodowe Jakie jest bezrobocie w Europie?
04.07.2018  | 4 min czytania

Jakie jest bezrobocie w Europie?

04.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Bezrobocie w Europie jest obliczane przez Europejski Urząd Statystyczny. Eurostat bazuje na danych zgromadzonych podczas badań ankietowych (BAEL), których wyniki są publikowane co trzy miesiące. W marcu 2018 r. bezrobocie w Europie wynosiło 7,1%, a w Polsce – 4,4%.  

Zharmonizowana stopa bezrobocia

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego osoba bezrobotna to nie tylko ktoś, kto:

 • ma 15-74 lata,
 • nie pracuje,
 • jest zdolny podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni,
 • aktywnie poszukuje pracy.

Eurostat oblicza stopę bezrobocia, analizując wyniki badania siły roboczej (BAEL), przeprowadzanego co kwartał. W Polsce wykonuje je Główny Urząd Statystyczny. Uczestnicy są wybierani losowo - spośród wszystkich polskich gospodarstw domowych. Próba badawcza składa się z ok. 55 tys. rodzin.   

Główny Urząd Statystyczny publikuje własne dane dotyczące bezrobocia. Pod uwagę brana jest stopa bezrobocia rejestrowanego, a nie zharmonizowana stopa bezrobocia - jak w przypadku Europejskiego Urzędu Statystycznego. Według metodologii GUS osoba bezrobotna to ktoś, kto zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy. Wyniki mogą być zawyżone, np. dlatego, że chęć znalezienia zatrudnienia nie zawsze jest jedynym powodem rejestracji. Status osoby bezrobotnej gwarantuje np. możliwość korzystania ze świadczeń opieki medycznej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.     

Umowa-zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Polska na tle innych krajów europejskich

W marcu 2018 r. wynik 4,4% zapewnił Polsce siódme miejsce wśród państw Unii Europejskiej o najniższym poziomie bezrobocia. Niewielki odsetek osób pozostających bez pracy występował w krajach, takich jak:

 • Czechy (2,2%),
 • Malta (3,3%),
 • Niemcy (3,4%),
 • Węgry (3,7%),
 • Holandia (3,9%),
 • Wielka Brytania (4,1%).

Państwa o najwyższej stopie bezrobocia to:

 • Grecja (20,6%),
 • Hiszpania (16,1%),
 • Włochy (11%),
 • Chorwacja (9,4%),
 • Cypr (9,1%).

Bezrobocie: Polska na siódmym miejscu

Oceń artykuł