Porady Życie zawodowe Ile komornik może zabrać z pensji?
01.03.2020  | 4 min czytania

Ile komornik może zabrać z pensji?

01.03.2020  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(2.5)

Wynagrodzenie za pracę może zostać zajęte przez komornika. Jednak ze względu na ustalenie kwot wolnych od potrąceń część pieniędzy musi trafić na konto pracownika. Kwota zajęcia komorniczego ustalana jest w zależności od płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Jeśli więc zastanawiasz się, ile komornik może zabrać z wypłaty – czytaj dalej.

W artykule wyjaśniamy:

• Jak odbywa się zajęcie wynagrodzenia przez komornika?
• Czy i ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?
• Ile komornik może zabrać z wypłaty przewyższającej pensję minimalną?

Jak przebiega zajęcie komornicze?

Jeśli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego. Wówczas komornik najpierw wysyła wezwanie do zapłaty. Z chwilą otrzymania ponaglenia pracownik, który zaciągał zobowiązania i nie spłacał ich w terminie, traci prawo do części swojego wynagrodzenia. W takiej sytuacji w każdym miesiącu pracodawca musi przekazywać komornikowi określone sumy. Dotyczy to zarówno tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, jak i innych należności. Potrąceń dokonuje się bez pytania pracownika o zgodę. W pierwszej kolejności komornik zajmuje kwotę z tytułu alimentów, dopiero potem ewentualne kolejne długi.

| Ile i kiedy szef może Ci potrącić z wynagrodzenia?

Istnieją również inne rodzaje potrąceń, np. takie, których zatrudniający dokonuje z własnej inicjatywy. Chodzi o zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi oraz o kary nakładane na podstawie art. 108 Kodeksu pracy – kolejność odliczania poszczególnych kwot od wynagrodzenia jest ściśle określona.

| Kiedy można otrzymać zaliczkę od pracodawcy?

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nie powinny otrzymywać pensji niższej niż płaca minimalna, która w 2020 roku wynosi 2600 zł brutto, czyli ok. 1900 zł netto. Wypłacanie niższego wynagrodzenia przy wykonywaniu przez pracownika obowiązków w pełnym wymiarze godzin stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Otrzymywanie niższej wypłaty jest możliwe tylko w wypadku zajęć alimentacyjnych. W innych sytuacjach wynagrodzenie minimalne powinno w całości trafić na Twoje konto. A zatem odpowiedź na pytanie „ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?” brzmi: zero, pod warunkiem, że Twoja zaległość nie dotyczy alimentów.

| Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

Ile komornik może zabrać z wypłaty?

Przy wynagrodzeniach przewyższających pensję minimalną obowiązują progi maksymalnych zajęć komorniczych. Jeżeli egzekucja dotyczy świadczenia alimentacyjnego, komornik może zająć do 60% wynagrodzenia, a w wypadku pozostałych długów – do 50%. W sytuacji gdy występuje zadłużenie z obu tych tytułów, pracownikowi nie można potrącić z wynagrodzenia więcej niż 60% łącznie.

Powyższe progi nie oznaczają oczywiście, że osobom zarabiającym w 2020 roku np. 2700 zł brutto (czyli nieco powyżej płacy minimalnej) komornik zajmie 50% pensji – cały czas obowiązuje bowiem zasada pozostawienia pracownikowi równowartości pensji minimalnej. Jest to tzw. kwota wolna od potrąceń. Nie obowiązuje ona jednak wobec dłużników alimentacyjnych, bez względu na wysokość ich dochodów.

Jeśli natomiast chodzi o zaliczki pieniężne,  których udzielił pracodawca, granica potrąceń to 75% płacy minimalnej, czyli w 2020 roku nieco ponad 1400 zł, a w przypadku kar pieniężnych – 90% najniższego wynagrodzenia za pracę, czyli niespełna 1700 zł.

| Kara pieniężna dla pracownika – ABC

Oceń artykuł