Porady Życie zawodowe Jak wyliczyć urlop, jeśli dopiero zaczynasz pracę?
15.05.2019  | 5 min czytania

Jak wyliczyć urlop, jeśli dopiero zaczynasz pracę?

15.05.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, za który otrzymuje wynagrodzenie. Wolnych dni jest 20 lub 26, w zależności od długości okresu zatrudnienia. W przypadku podjęcia pierwszej pracy po każdym przepracowanym miesiącu naliczany jest urlop cząstkowy.

Od czego zależy wymiar urlopu?

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest zapisane w kodeksie pracy – mówi o nim art. 152 § 1. Zgodnie z przepisami, wymiar urlopu wynosi 20 dni (jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (w przypadku, gdy okres pracy przekracza 10 lat). Co istotne, pod uwagę bierze się nie tylko zatrudnienie we wszystkich dotychczasowych miejscach, ale również czas kształcenia. Do okresu pracy - mającego wpływ na wymiar urlopu - wlicza się:

  • nie więcej niż 3 lata (czas trwania nauki przewidziany programem nauczania) w przypadku ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej;
  • nie więcej niż 5 lat (czas trwania nauki przewidziany programem nauczania) w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej;
  • 5 lat w przypadku absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych;
  • 4 lata w przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
  • 6 lat w przypadku ukończenia szkoły policealnej;
  • 8 lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej.

Ważne! Wspomniane okresy nauki nie mogą być sumowane.

Pierwsza praca w życiu – co z urlopem?

Nie jest prawdą, że pracownikowi, który rozpoczął swoją pierwszą pracę, nie przysługuje urlop wypoczynkowy. Według art. 153 § 1 kodeksu pracy osoba, która jest zatrudniona po raz pierwszy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym zaczęła pracować. Wraz z upływem każdego miesiąca pracy pracownik zyskuje prawo do urlopu, którego wymiar wynosi 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu całego roku.

Pierwsza praca – prawa nowego pracownika

Obliczanie długości urlopu – pierwsza praca

Jeżeli pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy, to dotyczący go wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni. Z upływem każdego miesiąca osoba zatrudniona zyskuje prawo do 1/12 części z 20 dni – czyli ok. 1,66 dnia.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a rozwiązanie umowy

Warto wspomnieć o sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy przed wykorzystaniem przysługującego urlopu (nawet jeśli jest to urlop cząstkowy). W takim przypadku pracownikowi należy się ekwiwalent pieniężny rekompensujący niewykorzystane dni wolne od pracy. Wynika to bezpośrednio z art. 171 § 1 kodeksu pracy.

5 powodów, dla których warto wziąć urlop

 

Zarobki: wypełnij ankietę i sprawdź, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku
Porównaj zarobki

Oceń artykuł