Porady Życie zawodowe Jak wygląda bezrobocie w Polsce?
02.06.2018  | 4 min czytania

Jak wygląda bezrobocie w Polsce?

02.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Bezrobocie w Polsce to zjawisko badane i analizowane m.in. przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik jest podawany do wiadomości co miesiąc i co kwartał. Bezrobocie wpływa na wysokość zarobków – im jest niższe, tym atrakcyjniejsze oferty można znaleźć na rynku pracy.  

Stopa bezrobocia według GUS

Dane, z których korzysta Główny Urząd Statystyczny przy określaniu stopy bezrobocia, pochodzą z dwóch źródeł, tzn. z rejestracji dokonywanych w powiatowych urzędach pracy (stopa bezrobocia rejestrowanego) oraz z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzanego w cyklu kwartalnym.  

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobocie,2,1.html

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do ogółu ludności aktywnej zawodowo. Wysokość tego wskaźnika obrazuje sytuację, która panuje na rynku pracy w całej Polsce lub w konkretnym województwie, powiecie, gminie, mieście itd.

Bezrobocie w poszczególnych regionach

Dane dotyczące stopy bezrobocia w konkretnych województwach są publikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można znaleźć je również na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy, które co miesiąc przedstawiają statystyki dla powiatu i miejscowości znajdujących się na terenie konkretnej jednostki administracyjnej.

Raporty i trendy płacowe

Poziom bezrobocia według Eurostatu

Dane na temat bezrobocia w Polsce oraz w innych krajach Europy są publikowane również przez Eurostat – raz na trzy miesiące i raz w roku. Wskaźniki przedstawiane przez urząd Komisji Europejskiej ustala się na podstawie informacji napływających z krajowych urzędów statystycznych. Wyniki Eurostatu różnią się od tych, które udostępnia GUS. Różnice wynikają z zastosowania odmiennych metodologii oraz z rozbieżności dotyczących definicji osoby bezrobotnej. Według Eurostatu bezrobotny to ktoś, kto co najmniej od czterech tygodni aktywnie poszukuje pracy, a według GUS – jest to osoba zarejestrowana w urzędzie pracy.    

Bezrobocie: Polska na siódmym miejscu

Oceń artykuł