Porady Życie zawodowe Jak władza w pracy wpływa na odczuwanie szczęścia?
18.05.2020  | 5 min czytania

Jak władza w pracy wpływa na odczuwanie szczęścia?

18.05.2020  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Władza w powszechnym mniemaniu oznacza sukces. Jej posiadanie zazwyczaj wiąże się z wyższym statusem materialnym i społecznym. Nie przynosi jednak pełni satysfakcji, jeśli poprzez jej sprawowanie nie jesteśmy w stanie spełniać swoich ambicji i realnie wpływać na rzeczywistość.

Jak rozumieć władzę w pracy?

Posiadanie władzy często kojarzone jest z przywilejami, wyższym statusem społecznym, większymi zarobkami oraz niezależnością. Tymczasem osoby, które znajdują się w zawodowej hierarchii na wyższym szczeblu, mają nie tylko większe uprawnienia, ale i liczniejsze, bardziej odpowiedzialne obowiązki.

Uznanie przełożonego – jak je zdobyć i wykorzystać w pracy?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Annę Strużyńską-Kujałowicz z Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie*, osoby, które wywierały wpływ na podwładnych, deklarowały wyższy poziom zadowolenia z zarobków, warunków mieszkaniowych itp. Równocześnie jednak odczuwały większy stres związany z poczuciem odpowiedzialności za sukces firmy i koniecznością wywiązania się z przyjętych planów.

7 cech idealnego kierownika

Jak mądrze korzystać z władzy?

Władza i wysoka pozycja zawodowa powinny być wynikiem posiadania odpowiednich kompetencji i umiejętności związanych z delegowaniem zadań i zarządzaniem zespołem. Jeśli tak jest, to umiejętne jej wykorzystywanie służy osiąganiu jeszcze lepszych efektów pracy.

Dobry manager powinien:

  • być konsekwentny i stanowczy w działaniu
  • posiadać wizję, którą jest w stanie zarazić innych
  • skutecznie motywować podwładnych do działania
  • wykazywać się wytrwałością w dążeniu do osiągania zamierzonych celów.

Wykorzystując w ten sposób swoją pozycję, buduje on niezbędny autorytet, ale też poczucie zaufania wśród podwładnych.

Dlaczego władza może dawać szczęście?

Posiadanie władzy może nieść ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim daje poczucie sprawczości, a przez to napędza do działania i powoduje, że jesteśmy bardziej śmiali i kreatywni w podejmowaniu różnych aktywności. Może też wpływać na samopoczucie i poziom optymizmu. Jest źródłem zadowolenia, gdy widzimy, że dzięki naszemu wsparciu, inicjatywom i działaniom poprawia się np. atmosfera w zespole albo zwiększa się satysfakcja i motywacja pracowników.

5 błędów komunikacyjnych, które popełniają menedżerowie

Jak nie nadużywać swojej pozycji?

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby, które posiadają władzę nad innymi, jest wychodzenie z założenia, że są nieomylne. Łatwo jest ulec takiej iluzji, ale ma ona negatywne skutki dla całego zespołu. Szef, który nie dopuszcza do siebie żadnych słów krytyki ani ciekawych, świeżych pomysłów swoich podwładnych, tylko na tym traci.

W zarządzaniu zespołem nie pomagają również:

  • brak zaufania, objawiający się np. lekceważącym nastawieniem wobec podwładnych
  • niedotrzymywanie obietnic złożonych pracownikom
  • przywłaszczanie sobie cudzych pomysłów.

Wszystkie te błędy mają jedno źródło, którym jest poczucie, że skoro to ja zarządzam zespołem, to wolno mi więcej. Tymczasem jest to najkrótsza droga do zniszczenia dobrych relacji i spadku jakości pracy.

Młodszy szef, starszy pracownik – jak poradzić sobie z tą sytuacją?

Szef też człowiek, czyli jak budować relacje z przełożonym

Jest i druga strona tego medalu. Przełożeni, którzy mają poczucie, że tylko od nich zależy powodzenie firmy, wykazują skłonność do wydawania rozkazów, a nie do delegowania zadań i partnerskiego dialogu. Tymczasem władzą trzeba umieć się podzielić, bo pracownicy, którzy mają poczucie realnego wpływu na funkcjonowanie firmy, wykazują większą inicjatywę i zaangażowanie oraz wyższy poziom satysfakcji.

Jak firmy motywują swoich pracowników?

Czy zatem władza daje szczęście? Odwołując się do badań Anny Strużyńskiej-Kujałowicz, można stwierdzić, że posiadanie władzy może ułatwić dążenie do szczęścia, ponieważ daje poczucie spełnienia i wykorzystywania swojego potencjału.

Psychologia Społeczna numer 4 2010

Oceń artykuł