Porady Życie zawodowe Jak powinien wyglądać wniosek o ekwiwalent?
26.06.2018  | 4 min czytania

Jak powinien wyglądać wniosek o ekwiwalent?

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Pracownik, który rezygnuje z pracy lub otrzymał wypowiedzenie umowy, może dostać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent oblicza się m.in. na podstawie stałego wynagrodzenia. Wypłacany jest w ostatnim dniu pracy. Jeśli pracodawca nie zapłacił za Twój urlop, masz prawo złożyć wniosek o wypłatę ekwiwalentu w ciągu 3 lat od rozwiązania umowy o pracę.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości, a złożył lub otrzymał wypowiedzenie umowy – powinien otrzymać ekwiwalent za dni wolne. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pieniądze za niewykorzystany płatny urlop w ostatnim dniu pracy osoby zatrudnionej.

Wymiar urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego wynosi:

 • 20 dni – w przypadku stażu pracy trwającego krócej niż 10 lat;
 • 26 dni – gdy staż pracy trwa dłużej niż 10 lat.

Jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Kiedy można otrzymać ekwiwalent za urlop?

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany płatny urlop otrzymasz, gdy:

 • złożyłeś wypowiedzenie umowy terminowej związanej w wykonywaniem pracy;
 • Twój pracodawca wręczył Ci wypowiedzenie umowy;
 • ogłoszona została upadłość i/lub likwidacja miejsca pracy.

Likwidacja firmy – 6 obowiązków pracodawcy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie może wypłacać ekwiwalentu za zaległy lub tegoroczny urlop wypoczynkowy. Powinien umożliwić pracownikowi skorzystanie z prawa do odpoczynku i dni wolnych.

Wniosek o ekwiwalent

Twój szef powinien wypłacić rekompensatę za płatny urlop wypoczynkowy bez konieczności składania przez Ciebie wezwania lub wniosku o ekwiwalent. Jeśli po ustaniu umowy o pracę nie otrzymałeś rekompensaty za niewykorzystane dni wolne, masz prawo złożyć wniosek o wypłacenie ekwiwalentu wraz z odsetkami w ciągu 3 lat od dnia rozwiązania umowy z pracodawcą.

We wniosku powinny znaleźć się:

 • miejscowość oraz data sporządzenia dokumentu (w prawym górnym rogu);
 • dane pracownika (po lewej stronie);
 • szczegółowe dane pracodawcy – nazwa i adres firmy;
 • nazwa dokumentu – „wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop";
 • podstawa prawna zawarta w Kodeksie pracy, regulująca wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wraz z odsetkami;
 • uzasadnienie wniosku wraz z informacją o dacie ustania umowy oraz danymi pracodawcy, który nie wypłacił należnego ekwiwalentu w terminie;
 • informacja o wymiarze niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego;
 • sposób oraz nieprzekraczalny termin wypłaty ekwiwalentu z odsetkami;
 • informacja o zgłoszeniu sprawy do sądu pracy w przypadku braku uregulowania zadłużenia;
 • podpis pracownika (w prawym dolnym rogu).

Do wniosku można dołączyć załączniki, np. umowę o pracę. Dokumenty powinny zostać przesłane do pracodawcy pisemnie (pocztą poleconą z potwierdzeniem odbioru) lub dostarczone osobiście.

Wysokość ekwiwalentu za urlop

Aby obliczyć wysokość przysługującego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bierze się pod uwagę:

 • stałe miesięczne wynagrodzenie - ustalane w wysokości wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik otrzymał prawo do ekwiwalentu;
 • składniki wynagrodzenia o zmiennej wysokości, przysługujące za okres nie dłuższy niż miesiąc, np. premie i prowizje;
 • składniki przysługujące za okres dłuższy niż miesiąc.

Ekwiwalent – co to jest i kiedy się go otrzymuje?

Oceń artykuł