Porady Życie zawodowe Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?
18.05.2018  | 3 min czytania

Ile naprawdę kosztuje Twoja pensja?

18.05.2018  | 3 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Składki na ubezpieczenia społeczne, FGŚP i FP – to przykładowe koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę. Utrzymanie miejsca pracy wiąże się również m.in. z koniecznością wypłacania wynagrodzenia chorobowego.

Koszty zatrudnienia pracownika

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki ZUS od umowy-zlecenia również są obowiązkowe (z wyjątkiem składki chorobowej). Część z nich szef odprowadza z Twojej pensji, a pozostałą część pokrywa z własnych środków:

RODZAJ SKŁADKI PRACOWNIK PRACODAWCA
Emerytalna 9,76% 9,76%
Rentowa 1,5% 6,5%
Chorobowa 2,45% -
Wypadkowa - 0,4-3,6%
Zdrowotna 9% -
Fundusz Pracy - 2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,1%

Koszt zatrudnienia pracownika etatowego to w przybliżeniu 120% wynagrodzenia brutto.  Jeśli np. zajmujesz stanowisko piekarza (pracując na podstawie umowy o pracę) i zarabiasz przeciętnie 3600 zł brutto, kosztujesz pracodawcę ok. 4320 zł. Twoja pensja netto wynosi 2575 zł netto.  

Koszty zatrudnienia pracownika - ile płaci pracodawca?

Zatrudniający musi również wypłacać Ci wynagrodzenie za czas choroby (przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia) oraz niektórych urlopów, np. wypoczynkowego czy okolicznościowego.  

Wynagrodzenie za niepełny miesiąc – jak obliczyć?

Wartość świadczeń pozapłacowych

Pracodawcy coraz częściej oferują korzyści pozapłacowe, takie jak np. dofinansowanie szkoleń i kursów. Wartość takich benefitów zależy od wielu czynników, m.in. od zawodu, tematu szkolenia, miejsca, w którym się ono odbywa itd. Może wynosić np. 300 lub 3000 zł. Trudno oszacować również wysokość kwot zaoszczędzonych w związku z korzystaniem z służbowego samochodu do celów prywatnych. Mając do dyspozycji auto firmowe, nie ponosisz kosztów związanych z tankowaniem, naprawami, wymianą opon, wykupieniem polisy OC itd. Niektórzy pracownicy otrzymują również mieszkanie służbowe. Koszt wynajmu nieruchomości zależy od jej lokalizacji, metrażu itd. Może wynosić np. 2000 lub 5000 zł miesięcznie.

Koszty zatrudnienia, czyli finanse pracodawcy od kuchni

Benefity zwiększają motywację do pracy m.in. dlatego, że poprawiają komfort życia pracownika, a często także jego rodziny. Zanim przyjmiesz ofertę pracy, sprawdź, jakie korzyści pozapłacowe oferuje dana firma.  

Szukasz pracy? Zwróć uwagę na benefity!

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może wnioskować również o zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdem do pracy. Taki przywilej przysługuje pracownikom wykonującym obowiązki lub mieszkającym poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Zatrudniający nie musi wypłacać dodatku pieniężnego dla osób, które dojeżdżają do firmy z innej miejscowości. Przyznanie świadczenia zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Szef decyduje również o wysokości kwoty.    

Dojazd do pracy - dowiedz się, czy masz prawo do dofinansowania

Oceń artykuł