Porady Życie zawodowe GUS – bezrobocie
15.06.2018  | 4 min czytania

GUS – bezrobocie

15.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

GUS – bezrobocie to jeden ze wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny. W zależności od źródła danych i zastosowanej metodologii informacje są aktualizowane raz w miesiącu lub co kwartał. GUS określa bezrobocie rejestrowane i stopę bezrobocia wg BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności).   

Stopa bezrobocia według GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje o wysokości stopy bezrobocia rejestrowanego. Dane niezbędne do ustalenia tego wskaźnika są pozyskiwane z powiatowych urzędów pracy, gdzie rejestrują się osoby bezrobotne. GUS ustala również stopę bezrobocia według BAEL – badania przeprowadzanego zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest podawana do informacji co miesiąc. Wskaźnik BAEL aktualizuje się co kwartał.  

Statystyki GUS i Eurostatu – dlaczego się różnią?

6,6% - tyle według GUS wynosiło bezrobocie w Polsce w marcu 2018 r. Według Eurostatu stopa bezrobocia w tym okresie była równa 4,4%. Nie można stwierdzić, że któryś z tych wyników jest błędny. Porównywanie ich nie jest zasadne, ponieważ korzystano z różnych metodologii.

Według GUS osoba bezrobotna to ktoś, kto jest zarejestrowany w urzędzie pracy. Nie ma znaczenia, czy aktywnie poszukuje zatrudnienia, czy zdecydował się na rejestrację, aby nie tracić prawa do świadczeń medycznych refundowanych przez NFZ. Eurostat określa liczbę osób bezrobotnych, analizując jaka część spośród populacji w wieku 15-74 lata jest aktywna zawodowo, uczy się lub pobiera świadczenie emerytalne. W świetle tych faktów rozbieżności wydają się uzasadnione.       

Osoby uzyskujące wynagrodzenie za pracę płacą podatek dochodowy. Kupują również towary i korzystają z usług, w których cenę wliczony jest podatek VAT. Problemem jest nie tylko to, że do budżetu państwa wpływa mniej pieniędzy, ale również to, że trzeba przeznaczać środki na wypłatę zasiłków oraz aktywizację zawodową. Im niższe bezrobocie, tym więcej pieniędzy w budżecie. Duża liczba osób bezrobotnych stanowi znaczne obciążenie dla gospodarki.

Oceń artykuł