Elastyczny czas pracy – jak wpływa na motywację?

Kategoria
Życie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Życie zawodowe

Elastyczny czas pracy może zwiększyć atrakcyjność oferty zatrudnienia. Stanowi jedną z najbardziej zachęcających korzyści pozapłacowych. Cenią ją m.in. pracujący rodzice oraz osoby, które realizują się w wielu dziedzinach – nie tylko zawodowo. Ruchomy czas pracy może obejmować całą załogę lub jednego pracownika.

Systemy czasu pracy – kodeks pracy

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wykonują swoje obowiązki w ramach różnych systemów, takich jak m.in.:

  • podstawowy system czasu pracy – norma dobowa wynosi 8 godzin;
  • równoważny system czasu pracy – norma dobowa może zostać przedłużona do 12 godzin;
  • system przerywanego czasu pracy – w rozkładzie czasu pracy można uwzględnić jedną przerwę w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin;
  • zadaniowy czas pracy, w którym pracownik może samodzielnie zdecydować o swoim rozkładzie czasu pracy,
  • system skróconego tygodnia pracy,
  • system weekendowego czasu pracy.

Informacje na temat systemów można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/ustalanie-i-rozliczanie-czasu-pracy/ustalanie-czasu-pracy/systemy-czasu-pracy/.

Elastyczny czas pracy – definicja

Zgodnie z art. 140 kodeksu pracy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141), pracownik może sam decydować o godzinie rozpoczęcia pracy. Rozkład czasu pracy powinien być stworzony w taki sposób, by zatrudniony mógł korzystać z odpoczynków dobowych (co najmniej 11 godzin w ciągu doby) i tygodniowych (co najmniej 35 godzin w tygodniu). Ruchomy czas pracy może być stosowany w ramach różnych systemów: podstawowego, równoważnego, przerywanego itd.

Jak wprowadzić ruchomy czas pracy?

Elastyczny czas pracy może być wprowadzony z inicjatywy pracodawcy:

  • w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
  • w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, jeśli w zakładzie pracy nie działają organizacje związkowe.

Ruchomy czas pracy można wprowadzić również na wniosek pracownika. W takiej sytuacji nie stosuje się go wobec wszystkich osób pracujących w zakładzie. Zatrudniony, który chciałby korzystać z elastycznego czasu pracy, składa pisemny wniosek. Uzasadnienie prośby nie jest konieczne, ale może okazać się pomocne w przekonaniu pracodawcy.  

Korzyści płynące z elastycznego czasu pracy

Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy łatwiej jest godzić życie zawodowe i prywatne. Możliwość rozpoczynania pracy o różnych godzinach sprzyja np. wykonywaniu obowiązków rodzicielskich. Pozwala także łączyć pracę ze studiami, co jest ważne dla osób zdobywających doświadczenie zawodowe w trakcie nauki. Elastyczny czas pracy umożliwia porządkowanie spraw prywatnych, bez konieczności wnioskowania o urlop. Chcąc wprowadzić w zakładzie elastyczny czas pracy, zatrudniający musi uzyskać zgodę pracowników. Dzięki nawiązaniu dialogu możliwe jest wprowadzenie dodatkowych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Mądre modyfikacje zwiększają efektywność pracy w danej firmie i korzystnie wpływają na poziom satysfakcji zatrudnionych. 

Oceń artykuł


Narzędzia