Porady Życie zawodowe Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?
04.12.2018  | 4 min czytania

Dzień próbny – co z wynagrodzeniem?

04.12.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Gdy jesteś zatrudniony na okres próbny, masz okazję wykazać, że posiadasz niezbędne kompetencje. Pracodawca, który chce w ten sposób zweryfikować Twoje umiejętności, powinien zawrzeć z Tobą umowę i przyznać wynagrodzenie. Oferowanie pracy w ramach bezpłatnego dnia próbnego stanowi naruszenie prawa. Osobie, która pracuje w określonym miejscu i czasie, a także wykonuje polecenia przełożonych, przysługuje pensja.

Okres próbny a „dni próbne” - różnice

Na początku współpracy nie zawsze proponowana jest umowa na czas nieokreślony. Zdarza się, że pracodawcy zatrudniają na podstawie umowy na okres próbny, tj. rodzaju terminowej umowy o pracę. Taka podstawa zatrudnienia gwarantuje pracownikowi określone prawa i przywileje wskazane w kodeksie pracy. Możesz liczyć na płatny urlop, a także wynagrodzenie. Pracodawca nie ma prawa, zatrudniając Cię,  zastrzec, że nie przysługuje Ci pensja. Brak płacy stanowi naruszenie praw pracowniczych.    

Prawa pracownika zatrudnionego na okres próbny

Zdarza się, że pracodawcy proponują nie okres próbny (czyli zatrudnienie na podstawie terminowej umowy o pracę), ale bezpłatny dzień lub dni próbne. Z art. 13 kodeksu pracy wynika, że za pracę przysługuje pensja, przyznawana w wysokości adekwatnej do rodzaju obowiązków, potrzebnych kwalifikacji oraz wymiaru czasu pracy. Pracownik nie może zrezygnować z płacy.   

Kalkulator: oblicz, ile zarobisz „na rękę” i porównaj zarobki w zależności od rodzaju umowy
Sprawdź

Prawa i obowiązki

Biorąc udział w rekrutacji, dowiedz się, na jaką podstawę zatrudnienia możesz liczyć, jaka będzie wysokość wynagrodzenia i na czym konkretnie polega praca na stanowisku, które miałbyś objąć. Ważne, żebyś również poznał prawa i obowiązki – Twoje oraz pracodawcy. Warto wiedzieć, że umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Z drugiej strony, ustne ustalenia także są wiążące, dlatego pracodawca nie może powoływać się na argument, że nie przysługuje Ci pensja, ponieważ nie wynika to z dokumentu. Co więcej, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy szef powinien pisemnie poinformować Cię o:

  • normach czasu pracy,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,
  • wymiarze urlopu wypoczynkowego,
  • długości okresu wypowiedzenia,
  • układzie zbiorowym pracy,
  • porze nocnej, miejscu i terminie wypłaty wynagrodzenia, a także sposobach potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Umowa o pracę – czy tylko na piśmie?

Brak pisemnych ustaleń stanowi naruszenie praw pracowniczych, o którym możesz zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Możesz również wyegzekwować swoje prawa przed sądem pracy, składając pozew o ustalenie stosunku pracy. Przed dopuszczeniem Cię do obowiązków pracodawca powinien nie tylko zawrzeć z Tobą umowę, ale także wydać skierowanie na wstępne badania lekarskie oraz zorganizować szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak dobrze wykorzystać okres próbny?

Jeśli pracodawca zaoferował Ci umowę terminową na okres próbny, efektywnie wykorzystaj ten czas. Bądź otwarty na wiedzę – ucz się, obserwuj, pytaj, angażuj się w obowiązki i wyciągaj wnioski na przyszłość. Dbaj też o atmosferę i życzliwe relacje. Ważne, żebyś prosił o opinie na temat swojej pracy. Dobrze sformułowana informacja zwrotna wskazuje obszary wymagające poprawy. Okres próbny to szansa, żeby zdobyć nowe doświadczenie i rozwijać kluczowe umiejętności. W ten sposób możesz też zweryfikować swoje plany oraz wyobrażenia na temat pracy w wybranej firmie, zawodzie i branży.

Oceń artykuł