Porady Życie zawodowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne - jak obliczyć trzynastą pensję
10.02.2017

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - jak obliczyć trzynastą pensję

10.02.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Zastrzyk finansowy w postaci tzw. „trzynastki” to szansa na podreperowanie domowego budżetu. Nie każdy pracownik ma jednak okazję z niej skorzystać. Sprawdź, jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Trzynasta pensja – zasady wypłacania

Zasady wypłacania trzynastej pensji określa Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dokument można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971601080.  

Komu przysługuje?

Prawo do trzynastej pensji nabywa pracownik, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Osiąga ona wtedy wysokość pełnego wynagrodzenia. Jeśli przepracowaliśmy mniej niż 12, ale więcej niż 6 miesięcy, możemy otrzymać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w czterech przypadkach:

 • nieusprawiedliwiona nieobecność, która trwała więcej niż 2 dni,
 • stawienie się do pracy lub przebywanie w niej w stanie nietrzeźwości,
 • wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Kiedy wypłacana?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za jaki przysługuje trzynasta pensja.  

Jak obliczyć trzynastą pensję?

Trzynasta pensja  ma wysokość 8,5% sumy wynagrodzenia rocznego, jakie osiągnął pracownik w roku, za który przysługuje mu „trzynastka”. W podstawie wymiaru musimy uwzględnić wszystkie wypłacone świadczenia ze stosunku pracy - z pewnymi wyjątkami, takimi, jak.:

 • jednorazowe lub nieregularne wypłaty za spełnienie określonego zadania lub za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas przestoju niezawinionego przez pracownika,
 • nagrody jubileuszowe,
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo innego rodzaju odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności innej niż urlop wypoczynkowy (dni opieki nad dzieckiem, urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy).  

W podstawie wymiaru trzynastej pensji uwzględniamy także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, jakie przysługuje pracownikowi, który został przywrócony do pracy. Podstawę prawną - dla ustalania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego – stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz 14). 

 

Oceń artykuł