Porady Życie zawodowe Dodatek za wysługę lat – ABC
26.06.2018  | 4 min czytania

Dodatek za wysługę lat – ABC

26.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Dodatek stażowy, czyli dodatek za wysługę lat, przyznawany jest za przepracowany czas u jednego pracodawcy. Niektóre grupy zawodowe otrzymują go obowiązkowo. W prywatnych firmach i zakładach decyduje o tym szef. Wysokość dodatku za wysługę lat wzrasta wraz z przedłużającym się okresem zatrudnienia.

Czym jest dodatek za wysługę lat?

Dodatek za wysługę lat, zwany również dodatkiem stażowym, przyznawany jest osobom, które przepracowały określony czas w zawodzie lub na danym stanowisku pracy.

Czy dodatek traktować jak premię?

Dodatek nie jest premią, którą przyznaje się pracownikowi np. za osiągnięte efekty pracy. Dodatek stażowy otrzymuje się za czas przepracowany w danym miejscu pracy. Premie oraz prowizje nie mają wpływu na dodatek za wysługę lat i odwrotnie.

Komu przyznawany jest dodatek za wysługę lat?

Dodatek stażowy jest obowiązkowy w pewnych grupach zawodowych. Otrzymują go pracownicy sfery budżetowej, m.in. nauczyciele, urzędnicy, kolejarze. W pozostałych przypadkach o dodatku decyduje pracodawca, a sposób i wysokość przyznawanego dodatkowego wynagrodzenia regulowane są przepisami zakładu pracy. Jednym z warunków uprawniających do dodatku stażowego jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dodatek za wysługę lat można otrzymać m.in. podczas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, w trakcie opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Warunkiem przyznania dodatku jest pobieranie zasiłku z ZUS.

Dyskryminacja płacowa w pracy – co to takiego?

Jak oblicza się dodatek za wysługę lat?

Dodatek za wysługę lat reguluje ustawa, która przedstawia sposób obliczania oraz maksymalne kwoty dodatkowego wynagrodzenia. Dodatek stażowy wyliczany jest najczęściej jako procent od wysokości wynagrodzenia podstawowego. Kwota może być również szczegółowo określona w przepisach firmy. Wysokość dodatku wzrasta wraz z przepracowanym stażem pracy. Przykładowo, po 5 latach pracy pracownik może otrzymać dodatkowo 5% z wynagrodzenia podstawowego i z każdym kolejnym rokiem dodatek za wysługę lat będzie wzrastać o 1%.

Kiedy otrzymuje się dodatek?

Terminy oraz częstotliwość przyznawania dodatku za wysługę lat regulowane są przepisami firmy. W zależności od wykonywanego zawodu i pełnionego stanowiska dodatek można otrzymywać co kilka lat, raz do roku lub co miesiąc. W określonych grupach zawodowych, w których dodatek za wysługę lat szczegółowo regulują ustawy prawne, pracownicy otrzymują go co miesiąc. Dodatek stażowy wypłacany jest zwykle z podstawowym wynagrodzeniem.

Czy dodatek wpływa na wzrost opłacanych składek?

Otrzymanie dodatku stażowego nie wpływa na zwiększenie kwot na składki odprowadzane z wynagrodzenia, np. chorobową czy rehabilitacyjną.

Jakie są składniki wynagrodzenia? Porównaj umowy!

Kiedy nie otrzymuje się dodatku za wysługę lat?

Dodatek za wysługę lat nie jest przyznawany w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nie otrzymasz go również, jeśli Twój pracodawca nie uwzględnił w regulaminie zakładowym zasad udzielania dodatku za staż pracy. Na decyzję szefa nie będzie mieć wpływu to, ile lat przepracowali pracownicy.

Praca na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło nie uprawnia pracownika do dodatku za wysługę lat.

Oceń artykuł