Porady Życie zawodowe Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - co zyskujesz?
17.04.2018  | 5 min czytania

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - co zyskujesz?

17.04.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Obowiązek przystąpienia do ubezpieczeń społecznych dotyczy nie tylko pracowników etatowych, ale również zleceniobiorców. Osoby zatrudnione na podstawie umów-zleceń obowiązkowo opłacają większość składek. Dobrowolność występuje tylko w przypadku składki chorobowej, gwarantującej prawo m.in. do zasiłku za okres niezdolności do pracy.

Warunki przystąpienia do ubezpieczenia

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu może podlegać osoba, która została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego. Umowa-zlecenie bez składek ZUS dotyczy uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Ta grupa nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Zatrudnienie studenta a umowa zlecenie

Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć na temat składek ZUS od wynagrodzeń uzyskiwanych przez osoby wykonujące obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych: http://www.zus.pl/documents/10182/167567/Poradnik_umowy_cywilnoprawne/542ecb21-490d-4877-a27f-8524116f08fe

Ważny jest również termin złożenia do zleceniodawcy wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia wykonywania zlecenia.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Opłacanie składki chorobowej gwarantuje prawo do świadczeń, takich jak:

  • Zasiłek chorobowy

Zleceniobiorca nabywa prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania (90 dni nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu społecznemu). Świadczenie przysługuje maksymalnie przez 182 lub 270 dni – w zależności od przyczyny niezdolności do pracy. Jego wysokość to 70-100% wynagrodzenia otrzymywanego przed chorobą.

  • Świadczenie rehabilitacyjne

Korzystają z niego osoby, które po wykorzystaniu zasiłku chorobowego wciąż nie odzyskały pełnej zdolności do pracy. Warunek nabycia prawa do świadczenia to uzyskanie opinii lekarskiej, według której powrót do sprawności jest możliwy, ale wymaga czasu. Maksymalny okres zasiłkowy wynosi 12 miesięcy. Wysokość świadczenia to 90% lub 75% wynagrodzenia.  

  • Zasiłek wyrównawczy

Prawo do zasiłku przysługuje osobom, które w wyniku pogorszenia stanu zdrowia zostały skierowane na stanowisko inne niż dotychczas i w związku z tym otrzymują niższą pensję. Świadczenie należy się przez okres rehabilitacji, ale nie dłużej niż 24 miesiące. Jego wysokość to różnica pomiędzy zarobkami uzyskiwanymi przed i po chorobie.

  • Zasiłek macierzyński

Świadczenie przysługuje po urodzeniu dziecka, przez 20-37 tygodni (okres odpowiadający trwaniu urlopu macierzyńskiego). Wysokość zasiłku macierzyńskiego to 100% wynagrodzenia otrzymywanego przed narodzinami dziecka.  

  • Zasiłek opiekuńczy

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają m.in. ubezpieczeni sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 8 (np. w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia żłobka lub choroby syna/córki). Świadczenie przysługuje nie dłużej niż przez 60 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jego wysokość to 80% wynagrodzenia.

Umowa zlecenie a chorobowe – dowiedz się, jak to wygląda

Oceń artykuł