Porady Życie zawodowe Dni wolne i święta - co mówi Kodeks Pracy?
20.01.2017

Dni wolne i święta - co mówi Kodeks Pracy?

20.01.2017
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Normy czasu pracy określa Kodeks Pracy, a konkretnie art. 1519, art. 1519a oraz art. 15112. Analizując obowiązujące przepisy, można ustalić dla każdego pracownika wymiar czasu pracy, który przypada na dany okres rozliczeniowy. Dzięki jego prawidłowemu określeniu, możliwe jest zaplanowanie czasu pracy osób zatrudnionych, niezależnie od systemu pracy.

Dni pracy i dni wolne od pracy

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znaleźć można wyczerpujące objaśnienia terminów takich, jak: „dni pracy” oraz „dni wolne od pracy”. Definicje te bazują na przepisach Kodeksu Pracy.

Liczba dni pracy wynika z liczby godzin do przepracowania, czyli z wymiaru czasu pracy. Ustala się ją poprzez podzielenie liczby godzin do przepracowania przez 8 (ta wartość oznacza dobową normę czasu pracy). Pozostałe po dokonaniu obliczeń dni powinny być wolne od pracy. Jako dni wolne od pracy określa się niedziele i święta, a w niektórych przypadkach dni przysługujące w zamian za przepracowane niedziele i święta. Dni wolne od pracy mogą wynikać także z rozkładu czasu pracy, w zazwyczaj pięciodniowym tygodniu pracy – chodzi tutaj o każdy dzień tygodnia poza niedzielą i świętami. Dni wolne od pracy przysługują pracownikowi także w formie rekompensaty za przedłużenie czasu pracy ponad 8 godzin, ale mogą one występować wyłącznie w systemie jakim jest równoważny czas pracy. Równoważny system czasu pracy jest wprowadzany, gdy jest to odpowiednie z rodzajem pracy lub jej organizacją.

Praca w niedziele i święta  

Co o pracy w niedziele i święta mówią przepisy? Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy, a praca w te dni dozwolona jest wyłącznie na zasadzie wyjątku. Mowa tutaj np. o pracy zmianowej, na wypadek konieczności prowadzenia akcji ratowniczej, w transporcie i w komunikacji, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób, w gastronomii, w zakładach hotelarskich i jeszcze w kilku innych przypadkach wymienionych w Kodeksie Pracy. Pracownik zatrudniony przez pracodawcę, u którego wykonuje się  pracę w niedzielę, co najmniej raz na 4 tygodnie powinien korzystać z niedzieli wolnej od pracy.

Powyższe zasady nie obowiązują, jeśli pracownik zatrudniony jest w systemie tzw. weekendowego czasu pracy, w przypadku którego praca w niedzielę wykonywana jest stale.

Art. 130 par. 2 K.p. stanowi, że każde święto przypadające na okres rozliczeniowy w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dni, które w Polsce są ustawowo wolne od pracy określa Ustawa o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). W art. 1 wymienione są takie dni, jak: 1 stycznia, 6 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia i 26 grudnia.

Każde spośród  tych świąt - jeśli przypada w niedzielę - obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.   

 

Oceń artykuł