Porady Życie zawodowe Dni świąteczne w Polsce – jak wpływają na pracę?
19.04.2017

Dni świąteczne w Polsce – jak wpływają na pracę?

19.04.2017
Autor wpisu Pracuj.pl

Święta to dni wolne od pracy. Za wykonywanie w tym czasie obowiązków służbowych możemy spodziewać się określonych profitów. Kto i na jakich zasadach może się o nie ubiegać?

Dni ustawowo wolne od pracy

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/ustalanie-i-rozliczanie-czasu-pracy/ustalanie-czasu-pracy/dni-pracy-i-dni-wolne-od-pracy/), dniami wolnymi od pracy są dla osoby zatrudnionej:

 • niedziele i święta, a gdy praca w te dni jest dozwolona – dni udzielone w zamian za przepracowane niedziele i święta;
 • dni wolne od pracy, które wynikają z rozkładu czasu pracy w najczęściej pięciodniowym tygodniu pracy (każdy dzień poza niedzielą i świętami);
 • dni rekompensujące pracownikowi przedłużenie czasu pracy ponad 8 godzin.

Dni wolne od pracy wymienione zostały w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.):

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

Ustawa dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19510040028.  

Praca w święta – kodeks pracy święta

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym - w dniu innym niż niedziela - obniża wymiar pracy o czas 8 godzin.

Pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z wolnej niedzieli, co najmniej raz na 4 tygodnie, jeśli pracuje w niedziele. Nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w tzw. systemie weekendowym.   

Wynagrodzenie

Za pracę w święto pracownikowi przysługuje:

 • dzień wolny, który pracodawca musi udzielić do końca okresu rozliczeniowego,
 • dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto – w sytuacji, gdy udzielenie dnia wolnego jest niemożliwe.

Kto pracuje w święta?

W święta dozwolona jest praca:

 • w ruchu ciągłym,
 • zmianowa,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska bądź usunięcia awarii,
 • w gastronomii,
 • w hotelarstwie itd.

Przepisy dotyczące pracy w święta można znaleźć w ustawie Kodeks pracy (art. 1519, art. 1519a, art. 15110 i art. 15112). Dokument dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

Użyteczne informacje znajdują się także w broszurze wydanej przez Państwową Inspekcję Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/146540/ul%20Praca-NiedzSwieta-Inter.pdf.

Oceń artykuł