Porady Życie zawodowe Dłuższy urlop – kto ma do niego prawo?
19.06.2019  | 4 min czytania

Dłuższy urlop – kto ma do niego prawo?

19.06.2019  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Pracownikowi przysługuje odpowiednio 20 i 26 dni urlopu w roku, w zależności od liczby przepracowanych lat. Okazuje się, że są grupy, które mogą liczyć na dodatkowe dni wolne. Są to m.in. osoby niepełnosprawne i pracownicy socjalni.

Urlop służy regeneracji i wpływa na naszą efektywność. Zgodnie z kodeksem pracy mamy prawo do 20 lub 26 dni urlopu w roku w zależności od przepracowanych lat. Jeżeli potrzebujemy dodatkowych dni, mamy możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Pracodawca może nam go udzielić na nasz pisemny wniosek.

Urlop bezpłatny – najczęściej zadawane pytania

Kto  może liczyć na dłuższy urlop?

Pracownicy, którym poza podstawowymi 20 lub 26 dniami płatnych świadczeń urlopowych przysługują dodatkowe dni, to:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776

  • Osoby niepełnosprawne

Osobie, która ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, przysługuje dodatkowy urlop. Jest to 10 dni roboczych w ciągu roku. Osoba ta zyskuje prawo do urlopu dodatkowego po przepracowaniu jednego roku liczonego po dniu przydzielenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności (art.19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  • Pracownicy socjalni

Osobom zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie (gdzie do obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych) przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych. Warunkiem jego otrzymania jest przepracowanie nieprzerwanie co najmniej 5 lat (art.121 ustawy o pomocy społecznej).

  • Kombatanci

Prawo do dłuższego urlopu przysługuje także kombatantom i osobom, których działalność jest uznawana za równorzędną do działalności kombatanckiej. Osoby, które ucierpiały w wyniku represji wojennych i powojennych, także otrzymują zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego. Zyskują dodatkowe 10 dni w roku. Zwiększenie to nie przysługuje, jeżeli osoby te korzystają z urlopu o wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych w ciągu roku (art.10 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).

  • Poszczególne grupy zawodowe

Pośród osób uprawnionych do otrzymania dodatkowej puli dni wolnych znajdują się także sędziowie, prokuratorzy, sędziowie Sądu Najwyższego. W ich przypadku jest to urlop dodatkowy w wymiarze 6 dni roboczych po dziesięciu latach pracy oraz 12 dni roboczych po piętnastu latach pracy (art.92 ustawy o ustroju sądów powszechnych).

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł