Czym jest wska藕nik bezrobocia?

Kategoria
呕ycie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: 呕ycie zawodowe

Wska藕nik bezrobocia (stopa bezrobocia) – to odsetek os贸b bezrobotnych zarejestrowanych w urz臋dach pracy w stosunku do sumy os贸b pracuj膮cych i bezrobotnych. Wska藕nik bezrobocia w Polsce jest mierzony przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wg GUS

G艂贸wny Urz膮d Statystyczny oblicza wska藕nik bezrobocia, opieraj膮c si臋 na wynikach Badania Aktywno艣ci Ekonomicznej Ludno艣ci. Badania s膮 prowadzone co kwarta艂, zgodnie z metodyk膮 Mi臋dzynarodowej Organizacji Pracy. Bezrobotni wg BAEL to osoby w wieku 15-74 lat, kt贸re:

  • nie s膮 zatrudnione, ale aktywnie poszukuj膮 pracy,
  • s膮 gotowe i zdolne podj膮膰 zatrudnienie,
  • znalaz艂y prac臋 i deklaruj膮 ch臋膰 jej podj臋cia, ale czekaj膮 na jej rozpocz臋cie.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/jak-liczymy-bezrobocie,2,1.html

Bezrobocie w Polsce – przyczyny i skutki

6,1% – tyle wynosi艂a stopa bezrobocia w maju 2018 r. Najwi臋ksze trudno艣ci ze znalezieniem pracy wyst臋powa艂y na Warmii i Mazurach (10,5%) oraz w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim (9,1%), a najmniejsze 鈥 w Wielkopolsce (3,4%) i na 艢l膮sku (4,7%). Bezrobocie w Polsce jest spowodowane m.in. rozbie偶no艣ci膮 pomi臋dzy przygotowaniem pracownik贸w a oczekiwaniami pracodawc贸w. Inne czynniki, kt贸re maj膮 wp艂yw na sytuacj臋 na rynku pracy, to: du偶e koszty zatrudnienia i znaczne obci膮偶enia podatkowe, automatyzacja (wyst臋puj膮ca przede wszystkim w produkcji) i prawo pracy nak艂adaj膮ce du偶e obci膮偶enia na pracodawc贸w (p艂aca minimalna, ochrona pracownik贸w przed zwolnieniem itd.). 聽聽

Wysoki poziom bezrobocia prowadzi do spowolnienia rozwoju gospodarczego. Pa艅stwo wyp艂aca zasi艂ki i podejmuje dzia艂ania zmierzaj膮ce do aktywizacji zawodowej kobiet i m臋偶czyzn, kt贸rzy maj膮 trudno艣ci ze znalezieniem zatrudnienia. Wi膮偶e si臋 to ze znacznymi wydatkami i du偶ym obci膮偶eniem bud偶etu. D艂ugotrwa艂e bezrobocie powoduje r贸wnie偶 spadek konsumpcji. Brak pracy pogarsza sytuacj臋 materialn膮 ludno艣ci i sprawia, 偶e wydaje si臋 mniej pieni臋dzy. Mniejszy popyt na produkty i us艂ugi poci膮ga za sob膮 dalsz膮 redukcj臋 zatrudnienia. W zwi膮zku z tym poziom bezrobocia ro艣nie.

Oce艅 artyku艂


Narz臋dzia