Porady Życie zawodowe Czy można udać się na urlop po zwolnieniu dyscyplinarnym?
19.07.2018  | 4 min czytania

Czy można udać się na urlop po zwolnieniu dyscyplinarnym?

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

W określonych przypadkach pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie niesubordynowanych pracowników. Tzw. dyscyplinarka powoduje utratę przywilejów pracowniczych, lecz nie pozbawia prawa do urlopu. Zwolnienie dyscyplinarne następuje ze skutkiem natychmiastowym. Pracownik zachowuje prawo do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany płatny urlop.

Zwolnienie dyscyplinarne

Pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Decyzja o zwolnieniu powinna być odpowiednio uzasadniona i może nastąpić m.in. z powodu:

  • łamania zasad BHP przez pracownika – gdy zatrudniony nagminnie nie stosuje się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a dodatkowo stwarza ryzyko dla innych pracowników lub osób trzecich;
  • ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych przez zatrudnionego – chodzi np. o umyślne niszczenie sprzętów oraz urządzeń firmowych, ujawnienie poufnych informacji;
  • utraty uprawnień do wykonywania pracy z winy pracownika – dotyczy to np. zawodowych kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu.

Tzw. dyscyplinarkę można otrzymać niezależnie od okresu trwania umowy. Zwolniony dyscyplinarnie pracownik traci przywileje pracownicze, np. dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. W takiej sytuacji nie obowiązuje okres wypowiedzenia - zatrudnienie traci się natychmiastowo.

7 przykładów naruszenia obowiązków pracowniczych

Zwolnienie dyscyplinarne a urlop

Zwolnienie dyscyplinarne nie pozbawia pracownika prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego czy urlopu zaległego. Urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w ciągu danego roku kalendarzowego. Dni wolne można wykorzystać przed ustaniem zatrudnienia. W przypadku braku możliwości udania się na urlop – osobie zatrudnionej należy wypłacić ekwiwalent.

Zwolnienie dyscyplinarne charakteryzuje się brakiem okresu wypowiedzenia, dlatego pracodawca nie jest w stanie udzielić pracownikowi urlopu. Jednak zwolniona osoba nie traci urlopu, a za niewykorzystane dni powinna otrzymać stosowny ekwiwalent pieniężny.

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłata rekompensaty za niewykorzystany urlop wraz z najbliższym wynagrodzeniem za ostatni miesiąc pracy. Brak wypłaty ekwiwalentu jest powodem ubiegania się o swoje prawa w sądzie pracy.

Jaki ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Wstąpienie na drogę sądową

W przypadku problemów związanych ze zwolnieniem dyscyplinarnym można zwrócić się o pomoc do sądu pracy. Masz prawo złożyć skargę, gdy:

  • nie ma stosownego uzasadnienia decyzji pracodawcy o Twoim zwolnieniu;
  • zwolnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika, które zostały źle zinterpretowane przez szefa i uznane jako powód do zwolnienia dyscyplinarnego;
  • pracodawca nie wypłacił na czas rekompensaty za niewykorzystane dni urlopowe;
  • nie otrzymałeś wynagrodzenia za czas pracy.

Zwolniony pracownik ma 14 dni na odwołanie się od decyzji pracodawcy o zwolnieniu dyscyplinarnym. Gdy w postępowaniu sądowym okaże się, że doszło do zwolnienia bez odpowiedniego uzasadnienia – możesz zostać przywrócony do pracy i pełnionego wcześniej stanowiska.

Zostałeś zwolniony – poznaj swoje prawa

Oceń artykuł