Porady Życie zawodowe Co zawiera umowa o pracę?
13.09.2018  | 4 min czytania

Co zawiera umowa o pracę?

13.09.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Warunki pracy i płacy, miejsce wykonywania obowiązków i wymiar czasu pracy – to kluczowe elementy umowy o pracę. Jeśli w dokumencie pojawią się zapisy niezgodne z kodeksem pracy, możesz dochodzić swoich praw przed sądem.   

Treść umowy o pracę

Umowa o pracę stanowi zabezpieczenie zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Informacje, jakie powinny znaleźć się w kontrakcie, to:

  • strony umowy (dane osobowe),
  • rodzaj umowy (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony),
  • data zawarcia kontraktu,
  • warunki pracy i płacy:

- rodzaj pracy,

- miejsce wykonywania pracy,

- wynagrodzenie za pracę, z wyodrębnieniem poszczególnych składników,

- wymiar czasu pracy,

- termin rozpoczęcia pracy.

Reguły dotyczące ustalania treści dokumentu wynikają z ustawy - Kodeks pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141).  

Uwaga, niedozwolone zapisy

Oprócz warunków pracy i płacy mogą znaleźć się w kontrakcie również inne postanowienia, o ile są zgodne z przepisami (np. zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, prawo do dodatkowego urlopu oraz innych benefitów). Pracodawca nie może jednak oczekiwać, że zaakceptujesz:

  • zgodę na rozwiązanie stosunku pracy w trakcie ciąży,
  • rezygnację z prawa do wypowiedzenia umowy,
  • sankcje za złożenie wypowiedzenia (chyba że zawarłeś umowę szkoleniową),
  • obowiązek odbierania telefonu poza wyznaczonymi godzinami pracy lub dyżuru,
  • zakaz konkurencji po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Jeśli nawet wyrazisz zgodę na niekorzystne warunki, nadal będzie przysługiwała Ci ochrona prawna. Możesz w każdej chwili zwrócić się do sądu pracy i domagać się zmian treści umowy.

Niedozwolone zapisy w umowie o pracę

Ustna umowa o pracę  - czy to możliwe?

Choć kontrakt zawarty z pracodawcą powinien mieć formę pisemną, ustalenia ustne również są wiążące. Tak wynika z art. 60 ustawy - Kodeks cywilny (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19640160093). Prawo chroni Cię także wtedy, gdy pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie. Jeśli ustaliłeś z szefem podstawę zatrudnienia, wymiar czasu pracy, wysokość pensji itd., powinieneś otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę. Nie wynika to bezpośrednio z ustaw, ale z wyroków sądowych:

Umowa o pracę – czy tylko na piśmie?

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne

Przepisy kodeksu cywilnego - dotyczące treści umowy-zlecenia lub umowy o dzieło - nie są dokładnie takie same jak regulacje zawarte w kodeksie pracy. Różnica polega m.in. na tym, że kontrakty cywilnoprawne nie muszą mieć formy pisemnej, a umowa o pracę - tak. Spisanie warunków współpracy jest jednak korzystne w razie wystąpienia konfliktów rozstrzyganych przez sąd. Im dokładniejsze zapisy, tym mniejsze ryzyko nieporozumień.    

7 różnic pomiędzy umową o pracę i umową-zlecenie

Warunki pracy zależą również od Ciebie, dlatego nie bój się negocjacji.

Oceń artykuł