Co to jest bezrobocie koniunkturalne?

Kategoria
呕ycie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: 呕ycie zawodowe

Bezrobocie koniunkturalne – nazywane r贸wnie偶 cyklicznym lub keynesowskim – to brak zatrudnienia, kt贸ry wynika z sytuacji gospodarczej w danym kraju lub regionie. Je艣li gospodarka znajduje si臋 w fazie recesji (spowolnienia), to spada zapotrzebowanie na prac臋. Bezrobocie koniunkturalne zmniejsza si臋 albo zanika, kiedy sytuacja gospodarcza ulega poprawie. 聽

Koniunktura 鈥 co to jest?

Stan gospodarki zale偶y od wielu czynnik贸w, m.in. od obowi膮zuj膮cego prawa, sytuacji politycznej, a tak偶e poziomu konsumpcji. Kondycj臋 gospodarcz膮 kraju okre艣la si臋, stosuj膮c poj臋cia: recesja i koniunktura. Recesja sprawia, 偶e ludzie ubo偶ej膮 i w konsekwencji kupuj膮 coraz mniej d贸br. Je艣li zapotrzebowanie na konkretne produkty maleje, zak艂ad produkcyjny przestaje je wytwarza膰. Zatrudnianie pracownik贸w produkcji staje si臋 nierentowne, dlatego firma decyduje si臋 na zwolnienia. Po czasie sytuacja zaczyna si臋 zmienia膰. Gospodarka wchodzi w faz臋 koniunktury. Zapotrzebowanie ponownie wzrasta, a przedsi臋biorstwa produkcyjne prowadz膮 nab贸r i zatrudniaj膮 pracownik贸w, aby zaspokoi膰 potrzeby konsument贸w.

Skutki bezrobocia koniunkturalnego

Bezrobocie koniunkturalne ro艣nie, gdy gospodarka wchodzi w faz臋 recesji, a maleje, kiedy sytuacja gospodarcza si臋 poprawia. Brak r贸wnowagi poci膮ga za sob膮 skutki, takie jak na przyk艂ad:

  • Redukcja miejsc pracy

Przedsi臋biorstwa produkcyjne likwiduj膮 stanowiska pracy, aby unikn膮膰 strat. Osoby, kt贸re straci艂y 藕r贸d艂o dochodu, konsumuj膮 mniej, co dodatkowo pogarsza sytuacj臋. Pojawiaj膮 si臋 r贸wnie偶 problemy natury spo艂ecznej. W miejscach, gdzie bezrobocie jest wysokie, cz臋艣ciej dochodzi do przest臋pstw itp. 聽聽

  • Pog艂臋bienie recesji

Je艣li spo艂ecze艅stwo ubo偶eje, producenci wytwarzaj膮 jeszcze mniej d贸br, co utrudnia za偶egnanie kryzysu gospodarczego.

  • Dodatkowe obci膮偶enie bud偶etu pa艅stwa

Rosn膮ce bezrobocie koniunkturalne to dodatkowe obci膮偶enie dla bud偶etu pa艅stwa. Niezb臋dna jest np. wyp艂ata zasi艂k贸w dla os贸b pozostaj膮cych bez pracy. Pa艅stwo przeznacza 艣rodki r贸wnie偶 na programy aktywizacji zawodowej. 聽

  • Niepokoje spo艂eczne

W d艂u偶szej perspektywie bezrobocie koniunkturalne mo偶e doprowadzi膰 do r贸偶nych strajk贸w i rozruch贸w. Pojedynczy ludzie zmieniaj膮 swoje plany 偶yciowe, rezygnuj膮c z decyzji o d艂ugoterminowym charakterze. Do g艂osu mog膮 doj艣膰 populistyczne ugrupowania polityczne.

Oce艅 artyku艂


Narz臋dzia