Porady Życie zawodowe Co obejmuje outplacement? – przegląd form wsparcia pracowników
04.03.2019  | 5 min czytania

Co obejmuje outplacement? – przegląd form wsparcia pracowników

04.03.2019  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Outplacement to program, który ma na celu wsparcie zwalnianych pracowników. Obejmuje m.in. doradztwo zawodowe oraz pomoc w szukaniu nowego miejsca zatrudnienia. Dzięki niemu pracownicy mogą lepiej określić swoje cele zawodowe i rozwinąć posiadane umiejętności.

Outplacement to pomaganie zwalnianym pracownikom. Ma na celu złagodzenie przykrych efektów utraty pracy. Daje również dużą szansę na rozwój kariery, zrozumienie swoich potrzeb i nabycie nowych umiejętności.

Outplacement firmy – obowiązek pracodawcy

Outplacement w firmie to nie tylko dobra wola pracodawcy. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca, który zamierza zwolnić przynajmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy, ma obowiązek zapewnić tym osobom pomoc. Ustalenie jej zakresu oraz formy powinno odbyć się w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby pracodawcy lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy. Pomoc musi dotyczyć również pracowników niepełnosprawnych. Powinna obejmować w szczególności pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia.

Formy wsparcia zwalnianych pracowników

Outplacement może obejmować następujące działania:

  • Doradztwo zawodowe

Porady dotyczące m.in. rozwoju zawodowego umożliwiają zwalnianemu pracownikowi określenie swoich celów – zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Dają mu również szansę na odkrycie swoich słabych i mocnych stron, a także precyzyjne opisanie kompetencji miękkich.

Jak stawiać sobie realne cele zawodowe?

  • Doradztwo psychologiczne

Pomoc psychologiczna ułatwia pracownikowi pogodzenie się z dużą zmianą w życiu, jaką jest utrata pracy. Podczas spotkań ze specjalistą zwalniana osoba może pozbyć się lęku przed odejściem z firmy, a także zrozumieć, że towarzyszące jej poczucie winy jest bezcelowe. Wsparcie psychologa umożliwia odkrycie w sobie pokładów motywacji i siły do znalezienia nowego miejsca zatrudnienia.

  • Pomoc w poszukiwaniu pracy

Jednym z głównych założeń outplacementu jest pomoc pracownikowi w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Wsparcie obejmuje nie tylko szukanie ofert pracy, ale również naukę tworzenia życiorysu oraz listu motywacyjnego. Dzięki profesjonalnym wskazówkom łatwiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności w CV, czyli jak przyciągnąć uwagę rekrutera

  • Rozwój umiejętności

Udział w kursach oraz szkoleniach pozwoli zwalnianej osobie na zdobycie dodatkowej wiedzy i rozwijanie potrzebnych umiejętności. Dzięki temu zwiększają się szanse na szybsze znalezienie pracy. Wzrasta także pewność siebie wynikająca z pozyskania kolejnych kompetencji.

  • Wsparcie przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej

Utrata dotychczasowej pracy może być dla niektórych odpowiednim momentem na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jedną z form outplacementu jest pomoc osobom, które mają pomysł na założenie firmy. Można dowiedzieć się od profesjonalistów, m.in. jak przebiega proces rejestracji działalności oraz jej prowadzenie.

Kalkulator: oblicz, ile zarobisz „na rękę” i porównaj zarobki w zależności od rodzaju umowy
Sprawdź
 

Oceń artykuł