Co grozi za spóźnianie się do pracy?

Kategoria
Życie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria: Życie zawodowe
Ocena treści 5/5 (1)

Punktualność jest jedną z istotniejszych kompetencji miękkich, na które zwracają uwagę pracodawcy. Notoryczne spóźnianie się wywiera niekorzystny wpływ na wizerunek pracownika. Może też pociągać za sobą inne skutki, np. utratę zaufania lub kary pieniężne.  

Konsekwencje spóźnienia

Jednym z obowiązków pracowniczych jest pozostawanie w gotowości do pracy w wyznaczonych godzinach. Rozpoczynając pracę, powinniśmy mieć na sobie strój roboczy, jeśli wynika to z przepisów BHP. W przeciwnym razie grożą nam konsekwencje, np.:  

  • Konieczność odpracowania

Jednorazowe spóźnienie do pracy najczęściej nie wiąże się z poważnymi skutkami. Pracodawca może np. zobligować nas do pozostania w pracy dłużej, nie decydując się na wyciągnięcie poważniejszych konsekwencji. Jego reakcja będzie zależeć w dużej mierze od powodów spóźnienia lub od naszej postawy. Nie spodziewajmy się wyrozumiałości ze strony szefa, jeśli spóźnienia przytrafiają nam się regularnie i zaburzają pracę zakładu.    

  • Utrata zaufania

Rozpoczynanie pracy później niż to wynika z harmonogramu może skutkować pogorszeniem relacji z pracodawcą. Trudno oczekiwać zrozumienia, jeśli kilkakrotnie spóźniliśmy się na konferencję, podczas której mieliśmy wygłosić referat. Szef ma prawo oceniać naszą postawę negatywnie także wtedy, gdy przez niepunktualność zniechęciliśmy ważnego klienta do korzystania z usług firmy. Jeśli spóźniamy się np. ze względu na trudną sytuację rodzinną, możemy poprosić o urlop i w tym czasie uporządkować nasze sprawy.  

  • Upomnienie i nagana

Prawo pracy daje pracodawcy możliwość dyscyplinowania podwładnych poprzez kary porządkowe (https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/kary-porzadkowe-kiedy-mozna-je-nakladac). Zalicza się do nich np. upomnienie i naganę, które można zastosować nie tylko gdy pracownik spóźnia się do pracy, ale również kiedy np. odmawia wykonania polecenia służbowego lub ignoruje przepisy BHP.

  • Kara pieniężna

Pracodawca może nakładać kary finansowe tylko w określonych sytuacjach, np. kiedy pracownik dopuszcza się naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Inne przewinienia, za które można otrzymać karę pieniężną, to spożywanie alkoholu w czasie pracy czy opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia (więcej na temat potrąceń z wynagrodzenia: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/potracenia-z-wynagrodzenia-abc). Spóźnienie jest podstawą do obniżenia pensji, ponieważ można je uznać za samowolne porzucenie miejsca pracy.  

  • Zwolnienie

Pracownik, który spóźnia się do pracy, może otrzymać również wypowiedzenie. Nie powinno się stosować takich kar bez dowodów potwierdzających rozpoczynanie pracy z opóźnieniem. Najpoważniejszą konsekwencją jest zwolnienie dyscyplinarne. Nałożenie tej sankcji musi być uzasadnione. Pracodawca może wybrać takie rozwiązanie np. wtedy, gdy notoryczne spóźnienia pracownika powodują dezorganizację pracy w zakładzie.

Możemy zwrócić się do sądu pracy, jeśli uznamy, że kara, jaką otrzymaliśmy, jest zbyt surowa w stosunku do przewinienia. W razie sporu sądowego pracodawca musi dowieść, że zastosowane przez niego środki dyscyplinujące były adekwatne do naszego zachowania.

Oceń artykuł


Narzędzia