Porady Życie zawodowe Bezrobocie – przyczyny
20.07.2018  | 4 min czytania

Bezrobocie – przyczyny

20.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Bezrobocie – przyczyny tego zjawiska mogą być związane np. z dużymi kosztami zatrudnienia lub z przemianami gospodarczymi zachodzącymi w danym kraju lub regionie. Są różne rodzaje bezrobocia, m.in. sezonowe i frykcyjne.

Skąd się bierze bezrobocie?

Bezrobocie może mieć naturalny charakter i wynikać np. z tego, że pewna grupa osób dobrowolnie nie podejmuje aktywności zawodowej. Powody, dla których część populacji w wieku produkcyjnym nie pracuje, bywają złożone.

  • Przyczyny bezrobocia koniunkturalnego

Bezrobocie koniunkturalne wynika z niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Kiedy gospodarka spowalnia, spada zapotrzebowanie na pewne produkty i usługi, co skutkuje redukcją zatrudnienia. Taki stan mija i nadchodzi koniunktura. Wówczas poziom zatrudnienia wraca do poziomu sprzed recesji.

  • Przyczyny bezrobocia strukturalnego

Bezrobocie strukturalne to zjawisko pojawiające się w wyniku braku równowagi pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy. Jego poziom wzrasta np. za sprawą automatyzacji, wejścia przedstawicieli wyżu demograficznego na rynek pracy lub niedostosowania programów nauczania do wymogów rynku pracy.

  • Przyczyny bezrobocia frykcyjnego

Bezrobocie frykcyjne ma charakter przejściowy i występuje na przykład wtedy, gdy dana osoba wyjeżdża do innego miasta i szuka tam pracy. To zjawisko definiuje się również jako brak aktywności zawodowej w sytuacji, gdy ktoś ukończył studia i zdobył uprawnienia, a pracę podejmuje np. po trzech miesiącach od daty uzyskania dyplomu.

  • Przyczyny bezrobocia sezonowego

Bezrobocie okresowe wynika z sezonowego zapotrzebowania na konkretne produkty lub usługi. Występuje również w branżach, takich jak: rolnictwo, budownictwo czy turystyka, gdzie podaż pracy zależy od warunków atmosferycznych.  

  • Przyczyny bezrobocia ukrytego

Bezrobocie ukryte to stan charakterystyczny dla gospodarki socjalistycznej, w której przedsiębiorstwa nie są nastawione na efektywność. Przejawia się tym, że w danym zakładzie pracy zatrudnia się więcej osób niż to konieczne.   

Oceń artykuł