Porady Życie zawodowe Bezrobocie – GUS
05.07.2018  | 4 min czytania

Bezrobocie – GUS

05.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Bezrobocie – GUS co miesiąc lub co trzy miesiące publikuje dane dotyczące osób bezrobotnych w kraju. Aby zobrazować to zjawisko, urząd posługuje się różnymi wskaźnikami, np. stopą bezrobocia rejestrowanego.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego i bezrobocie wg BAEL

Oszacowanie skali bezrobocia w kraju wymaga przyjęcia definicji osoby bezrobotnej. Według jednej z metodologii GUS za osobę bezrobotną uznaje się kogoś, kto zarejestrował się w urzędzie pracy. Przyjęcie takiego założenia ogranicza perspektywę badań, ponieważ nie uwzględnia osób, które szukają zatrudnienia np. za pośrednictwem portali internetowych (takich jak Pracuj.pl) lub są dobrowolnie bezrobotne.   

Główny Urząd Statystyczny oblicza stopę bezrobocia również w oparciu o Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zgodnie z założeniami przyjętymi w badaniu osoba bezrobotna to ktoś, kto:

  • nie pracuje i nie odbywa przyuczenia zawodowego;
  • aktywnie poszukuje pracy (w tygodniu, w którym odbywa się badanie i co najmniej 6 tygodni wcześniej);
  • jest gotowy do podjęcia pracy.

Statystyki dotyczące rynku pracy

GUS publikuje dane dotyczące nie tylko bezrobocia, ale również innych zjawisk występujących na rynku pracy. Informacje udostępniane przez urząd dotyczą m.in. przekroju wiekowego pracowników, aktywności zawodowej osób starszych, kobiet itd. Główny Urząd Statystyczny pozyskuje dane, współpracując m.in. z ministerstwami (np. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Europejskim Urzędem Statystycznym (Eurostat) i z samorządami. Różnorodność wykorzystywanych źródeł umożliwia opisywanie sytuacji na rynku pracy w sposób możliwie pełny i kompleksowy.    

Najważniejsze informacje są publikowane co miesiąc lub co kwartał, w formie krótkich komunikatów. Wiedza na temat skali zjawisk, takich jak bezrobocie, pozwala podjąć kroki mające na celu obniżenie stopy bezrobocia czy aktywizację zawodową kobiet, które przerwały karierę zawodową ze względu na opiekę nad dziećmi.

Oceń artykuł