Porady Życie zawodowe Badania wstępne i okresowe – najważniejsze różnice
19.07.2018  | 4 min czytania

Badania wstępne i okresowe – najważniejsze różnice

19.07.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Badania wstępne wykonuje się przed podjęciem pracy. Okresowe badania dotyczą pracowników zatrudnionych na dłuższy okres. Lekarz medycyny pracy sprawdza kondycję organizmu i decyduje o zdolności do aktywności zawodowej. W przypadku odmowy wykonania badań, Twój pracodawca ma prawo nie dopuścić Cię do obowiązków lub rozwiązać umowę.

Badania wstępne a okresowe

Badania lekarskie pracowników wykonuje lekarz medycyny pracy. Osoby nowo zatrudnione oraz stali pracownicy powinni regularnie poddawać się badaniom profilaktycznym.

Badania wstępne

Na wstępne badania, sprawdzające zdolność do wykonywania pracy, powinni zgłosić się:

  • pracownicy nowo zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;
  • pracownicy przenoszeni na nowe stanowiska pracy, które związane są z wykonywaniem obowiązków w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych;
  • pracownicy młodociani.

Badania wstępne wykonuje się przed rozpoczęciem zatrudnienia, na podstawie skierowania otrzymanego od przyszłego pracodawcy. Koszty związane z badaniami powinien pokryć Twój szef. Gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi niezdolność danej osoby do pracy w warunkach szkodliwych lub na wybranym stanowisku, to nie można zawrzeć umowy o pracę.

Badania lekarskie do pracy – ABC

Badania okresowe

Okresowe badania, którym poddają się osoby zatrudnione, mają charakter profilaktyczny. Lekarz ocenia kondycję oraz zdrowie pracownika i sprawdza zdolność do wykonywania pracy. Badanie pozwala zweryfikować, czy zajmowane stanowisko i warunki panujące w zakładzie pracy nie oddziałują negatywnie na organizm oraz psychikę zatrudnionego. O częstotliwości przeprowadzania badań decyduje lekarz i dopasowuje terminarz indywidualnie, w zależności od kondycji zdrowotnej pracownika.

Osoby zatrudnione powinny obowiązkowo wykonać badania okresowe. To również przywilej – można skonsultować z lekarzem niepokojące symptomy, zapytać o odpowiednią dietę lub otrzymać skierowanie do lekarza specjalisty.

Badania okresowe to również obowiązek pracodawcy – przepisy Kodeksu pracy mówią, że należy zapewnić zatrudnionym osobom możliwość wykonania profilaktycznych badań. Twój szef powinien przestrzegać zasad BHP i stworzyć bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy.

Brak badań a zatrudnienie

Brak aktualnych badań lekarskich spowoduje, że pracodawca nie dopuści Cię do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Odmowa poddania się badaniom może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę. Koszty badań okresowych w całości pokrywa pracodawca. Za nieobecność w pracy, spowodowaną koniecznością wykonania badań, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

Badania okresowe – sprawdź procedury

Orzeczenie lekarskie po badaniu

Niezależnie od rodzaju badań lekarz medycyny pracy wydaje oświadczenie na temat zdolności lub niezdolności pracownika do wykonywania pracy. W przypadku złego stanu zdrowia stwierdzonego podczas badań okresowych, Twój szef powinien przenieść Cię na inne, niezagrażające zdrowiu stanowisko pracy.

6 przypadków, kiedy pracodawca może nie dopuścić Cię do pracy

Oceń artykuł