Porady Życie zawodowe Badania lekarskie do pracy – ABC
25.01.2018

Badania lekarskie do pracy – ABC

25.01.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3)

Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków pracownik musi dostarczyć pracodawcy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy. Dokument jest wystawiany przez lekarza medycyny pracy. Koszt wizyty lekarskiej ponosi pracodawca.  

Zanim rozpoczniemy pracę, warto dowiedzieć się:

  • Kto musi poddać się badaniom?

Zgodnie z art. 211 kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141) każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia obowiązków na danym stanowisku. Aby je zdobyć, powinniśmy poddawać się badaniom: wstępnym, okresowym i kontrolnym.  

  • Kiedy nie trzeba wykonywać badań?

Nie trzeba powtarzać badań, jeśli w chwili zmiany pracy posiadamy aktualne orzeczenie i będziemy wykonywać identyczne obowiązki. Istnieją jednak dodatkowe warunki. Po pierwsze, przerwa w zatrudnieniu nie może być dłuższa niż 30 dni. Po drugie, nie możemy wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych. W przeciwnym razie powinniśmy kolejny raz poddać się badaniom.

  • Czy osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia musi posiadać zaświadczenie lekarskie?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wszystkim osobom w firmie. Rodzaj umowy, na podstawie której wykonują one swoje obowiązki, nie ma znaczenia. Zleceniodawca samodzielnie decyduje o tym, czy wydać skierowanie na badania pracownicze. Takie stanowisko zajęła Państwowa Inspekcja Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/9217,zagadnienia-ogolne-bhp.html#7).

  • Kto płaci za badania?

Koszt badań lekarskich osoby zatrudnianej na podstawie umowy o pracę ponosi pracodawca. W przypadku zleceniobiorców kwestia dokonania opłaty powinna zostać uzgodniona przez obie strony. Informacje dotyczące konieczności wykonania badań i ponoszenia kosztów warto zawrzeć w umowie.  

  • Jak często trzeba powtarzać badania kontrolne?

O częstotliwości wykonywania badań decyduje lekarz medycyny pracy. Uwzględnia charakter obowiązków oraz obciążenia, jakie wiążą się z ich wykonywaniem. W zależności od rodzaju pracy, niektórzy pracownicy są badani co rok, a inni np. co 4 lata.

  • Kiedy wykonuje się badania kontrolne?

Termin kolejnej wizyty lekarskiej widnieje w zaświadczeniu o braku przeciwwskazań do pracy. Dokument jest dołączany do akt pracownika. Wydanie skierowania w stosownym czasie leży w gestii pracodawcy.

  • Jakie są konsekwencje braku aktualnego orzeczenia?

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy osoby, która nie poddała się badaniom lekarskim w odpowiednim terminie. Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niego karę pieniężną w związku z naruszeniem przepisów BHP i praw pracowniczych. Wysokość grzywny może wynosić od 1 tys. do 30 tys. zł.

  • Stwierdzenie przeciwwskazań do pracy – co dalej?

Pracownik lub pracodawca, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia, mogą się od niego odwołać. W ciągu 7 dni od wydania dokumentu mają prawo wnioskować o przeprowadzenie badania w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Oceń artykuł