Porady Życie zawodowe Alkohol w pracy – co grozi za przyjście do firmy w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu?
14.06.2022  | 4 min czytania

Alkohol w pracy – co grozi za przyjście do firmy w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu?

14.06.2022  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(3.33)

Stan nietrzeźwości i praca pod wpływem alkoholu stanowią naruszenie zasad BHP. Pijany pracownik może być bowiem dużym zagrożeniem dla innych współpracowników. Zdarza się, że przez alkohol źle wykonuje swoje obowiązki służbowe, a także naraża firmę na spore straty. Jak prawo reguluje takie sytuacje i co grozi za alkohol w pracy? Sprawdź, czy badanie alkomatem po wejściu do firmy jest dopuszczalne oraz czy pracodawca może w jakiś sposób sprawdzić Twoją trzeźwość, gdy jesteś na home office.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Stan nietrzeźwości – co to oznacza?
• Badanie trzeźwości – jak wygląda?
• Alkohol w miejscu pracy – co mówią nowe przepisy?
• Pijany pracownik – co mu grozi?

| Przepisy BHP w pracy – co grozi za ich łamanie?

Stan nietrzeźwości – co to oznacza?

Definicja stanu nietrzeźwości została ujęta w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prawo określa, że osoba nietrzeźwa to taka, która ma stężenie alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila lub obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi powyżej 0,25 mg w 1 dm³. Możemy także mówić o stanie po spożyciu alkoholu, co oznacza, że jego stężenie we krwi waha się między 0,2 do 0,5 promila albo w wydychanym powietrzu jest go od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³. Obydwie sytuacje są niedopuszczalne, a pijany pracownik może zostać skontrolowany i ukarany, gdy przyjdzie do pracy pijany, w stanie wskazującym lub będzie spożywał alkohol podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Stan nietrzeźwości w pracy i bycie pod wpływem alkoholu narusza jedne z głównych zasad BHP. Pracodawca jest bowiem zobowiązany zapewnić wszystkim zatrudnionym odpowiednie środowisko pracy, z bezpiecznymi warunkami chroniącymi ich życie i zdrowie. Z kolei na pracowniku spoczywa obowiązek rzetelnego i sumiennego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Gdy ta równowaga zostanie zaburzona, osoby za to odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Praca pod wpływem alkoholu może bowiem prowadzić do wypadków, znacząco zmniejsza efektywność i przyczynia się do większego prawdopodobieństwa popełniania błędów.

| Co grozi za niedopełnienie obowiązków w pracy?

Badanie trzeźwości – jak wygląda?

Badanie pracownika alkomatem trwa kilka sekund. Kontrola trzeźwości polega na wdmuchiwaniu powietrza za pomocą ustnika w specjalne urządzenie. Pozwala to ustalić zawartość alkoholu we krwi na podstawie wydychanego powietrza. Pracownik może zostać poddany badaniu alkomatem, gdy istnieje podejrzenie pozostawania zatrudnionej osoby pod wpływem działania alkoholu.

O przeprowadzeniu kontroli trzeźwości decyduje np. kierownik zmiany, pracodawca lub sam pracownik (kiedy np. zostanie bezpodstawnie posądzony o to, że jest pijany w pracy). Jeśli zajdzie potrzeba sprawdzenia trzeźwości za pomocą testu laboratoryjnego z krwi, badanie będzie musiała przeprowadzić osoba z odpowiednim wykształceniem medycznym – np. pielęgniarka.

| 8 czynności, za które szef może zwolnić Cię z pracy

Alkohol w miejscu pracy – co mówią nowe przepisy?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją przepisów pracodawca zyskuje prawo do prewencyjnych działań i sprawdzania w uzasadnionych przypadkach, czy jego pracownicy przyszli do pracy trzeźwi lub czy nie są pod wpływem środków działających podobnie jak alkohol. Wszystko po to, by zapewnić ochronę życia i zdrowia innym pracownikom, a także ochronę mienia firmy. Warto dodać, że jeszcze do niedawna takie badania wykonywał jedynie upoważniony do tego organ, czyli policja. Jeśli nietrzeźwy pracownik nie zgodzi się na badanie, może to skutkować wezwaniem policji.

Pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych osoby, u której wykryto promile lub inne substancje. Nowością jest też to, że istnieje możliwość sprawdzenia trzeźwości u pracowników wykonujących obowiązki służbowe online. Specjaliści sądzą, że w praktyce przepisy dotyczące home office mogą okazać się niewypałem. Ciężko bowiem będzie egzekwować je np. u osób, które postawiły na workation i fizycznie nie ma ich w kraju.

| Czy można udać się na urlop po zwolnieniu dyscyplinarnym?

Pijany pracownik – co mu grozi?

Gdy badanie trzeźwości pracownika wykaże, że w jego krwi jest alkohol, przełożony lub pracodawca ma obowiązek spisać stosowny protokół. Powinny się w nim znaleźć szczegółowe informacje dotyczące daty wydarzenia, danych nietrzeźwego pracownika oraz zeznań świadków. Do dokumentu można dołączyć wynik badania alkomatem. Za wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu pracodawca ma prawo nałożyć na zatrudnioną osobę odpowiednią karę. Poniżej znajdziesz kilka opcji.

  • Notatka dyscyplinująca lub upomnienie ustne – to najlżejsza forma kary, jaką można nałożyć na pijanego pracownika, który mógł narazić nie tylko siebie, ale także innych współpracowników na niebezpieczeństwo.
  • Nagana z wpisem do akt– jest źle postrzegana przez przyszłych pracodawców i może negatywnie odbić się na dalszej karierze zawodowej.
  • Kara pieniężna – wysokość kary za jedno przewinienie nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia za jeden dzień pracy.

Należy pamiętać, że wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy może być także przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego bez okresu wypowiedzenia i z wyraźnej winy pracownika.

Oceń artykuł