Porady Życie zawodowe Top 10 stanowisk kierowniczych z najlepszymi zarobkami w 2019 r.
19.02.2020  | 5 min czytania

Top 10 stanowisk kierowniczych z najlepszymi zarobkami w 2019 r.

19.02.2020  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Jeśli zmieniać pracę, to tylko na lepszą i dającą więcej satysfakcji. Ciekawe wyzwania i duże możliwości rozwoju zapewniają stanowiska kierownicze. W zależności od branży doświadczeni specjaliści mogą liczyć na pensje powyżej 10 tys. zł brutto.

Dobre zarobki – co to znaczy?

1. Kierownik Kontrolingu, przeciętne wynagrodzenie: 14,5 tys. zł brutto miesięcznie

Do obowiązków kierownika kontrolingu należą: tworzenie i nadzorowanie realizacji planów finansowych, analiza zysków i strat przedsiębiorstwa, przygotowywanie okresowych raportów i rocznych bilansów. Zatrudnienie oferują głównie banki i firmy zajmujące się doradztwem finansowym.

Wysokość zarobków zależy … od charakteru?

Stanowisko to wiąże się nie tylko z wysokim wynagrodzeniem, ale też wieloma benefitami, takimi jak np. możliwość używania telefonu służbowego w celach prywatnych, dofinansowanie zajęć sportowych oraz prywatna opieka medyczna.

Młody dobrze zarobi? To możliwe!

2. IT Manager (Kierownik IT – Zarządzanie projektem), przeciętne wynagrodzenie: 18 tys. zł brutto miesięcznie

Aby zostać IT Managerem, trzeba spełnić szereg wymagań. Pierwszym z nich jest posiadanie dyplomu uczelni oraz zaświadczeń o przebytych kursach i szkoleniach. Dobrze, jeśli kandydat może pochwalić się profesjonalnie przygotowanym portfolio, potwierdzającym znajomość konkretnych technologii, języków programowania itp. Bardzo ważne jest także doświadczenie zawodowe. Liczą się umiejętności związane z zarządzaniem zespołem oraz zdolności analityczne. Wśród najczęściej oferowanych benefitów znajdują się: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie zajęć sportowych oraz telefon służbowy do celów prywatnych.

Kalkulator wynagrodzeń 

3. Logistic Manager, przeciętne wynagrodzenie: 11,5 tys. zł brutto miesięcznie

Logistic Manager to osoba zarządzająca pracą zespołu wyspecjalizowanego w koordynacji i organizacji procesów logistycznych w danym przedsiębiorstwie. Jest on odpowiedzialny m.in. za opracowywanie wewnętrznych procedur, szkolenie personelu i zarządzanie siecią podwykonawców i dostawców. Benefity najczęściej spotykane na tym stanowisku to: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych oraz możliwość wykorzystywania służbowego telefonu i samochodu do celów prywatnych.

Wynagrodzenie brutto w Polsce – od czego zależy?

4. Kierownik sprzedaży (Inżynieria, Technika, Produkcja), przeciętne wynagrodzenie: 12,5 tys. zł brutto miesięcznie

Rolą kierownika sprzedaży, niezależnie od branży, którą reprezentuje, jest zarządzanie podległym mu zespołem ds. sprzedaży. Zajmuje się on także analizowaniem raportów i prognoz dotyczących rynków oraz weryfikacją planów sprzedaży. Na jakie benefity można liczyć na tym stanowisku? Pracodawcy oferują między innymi prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz możliwość wykorzystywania służbowego telefonu i samochodu do celów prywatnych.

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia netto przy umowie-zleceniu?

5. Trade Marketing Manager, przeciętne wynagrodzenie: 13,5 tys. zł brutto miesięcznie

Do zadań trade marketing managera, czyli managera ds. marketingu handlowego, należy zarządzanie wszystkimi procesami marketingowymi, których celem jest wsparcie działu sprzedaży firmy lub przedsiębiorstwa. Wśród wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko najczęściej pojawiają się: posiadanie wyższego wykształcenia ekonomicznego, doświadczenie i sukcesy zawodowe. Oprócz wysokiego wynagrodzenia specjaliści od marketingu handlowego otrzymują benefity, takie jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, dofinansowanie zajęć sportowych oraz służbowy telefon do celów prywatnych.

6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie

6. Scrum Master, przeciętne wynagrodzenie: 11 tys. zł brutto miesięcznie

Scrum Master zarządza zespołem scrumowym, w którego skład wchodzą także właściciel projektu oraz zespół projektowy. Wiedza i doświadczenie w zakresie frameworku Scruma są na tym stanowisku niezbędne. Ważna jest znajomość praktyki XP. Od kandydatów wymaga się również wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i umiejętności szybkiego adaptowania się do zmiennych warunków pracy.

6 czynników, od których zależy Twoja pensja

7. Product Manager, przeciętne wynagrodzenie: 10,5 tys. zł brutto miesięcznie

Głównym zadaniem Product Managera jest pozyskiwanie informacji na temat potrzeb klientów oraz generowanie pomysłów na nowe produkty. Za swoją pracę, oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, otrzymuje on często benefity w postaci prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie oraz dofinansowania zajęć sportowych.

8. Junior Brand Manager, przeciętne wynagrodzenie: 7,9 tys. zł brutto miesięcznie

Do codziennych zadań Junior Brand Managera należą: prowadzenie kampanii online, tworzenie tekstów promocyjnych oraz kreowanie ciekawych i innowacyjnych formatów reklamowych. Prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie na życie – to najczęściej przyznawane benefity.

9. Facility Manager (Zarządca Nieruchomości), przeciętne wynagrodzenie: 11,5 tys. zł brutto miesięcznie

Facility Manager zajmuje się utrzymaniem podległego mu budynku albo innej nieruchomości w należytym stanie technicznym oraz dbaniem o porządek. W zamian za swoją pracę może spodziewać się ciekawych benefitów, takich jak prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, służbowy telefon do celów prywatnych i dofinansowanie nauki języków obcych.

10. Purchasing Manager, przeciętne wynagrodzenie: 12 tys. zł brutto miesięcznie

Purchasing Manager, czyli kierownik ds. zakupów, jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołem do spraw zakupów. Do jego zadań należy m.in. negocjowanie cen i warunków współpracy z dostawcami. Odpowiada on także za opracowanie wewnętrznych norm i procedur dotyczących zasad pracy w dziale, którym kieruje. Popularne benefity na tym stanowisku to: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i dofinansowanie zajęć sportowych oraz możliwość korzystania z telefonu służbowego w celach prywatnych.

Doświadczenie, przygotowanie merytoryczne i dogłębna znajomość „przyszłościowych” branż z pewnością będą cenione na rynku pracy. Rośnie przy tym znaczenie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność, gotowość do nauki i zdolność do adaptacji. Warto rozwijać te umiejętności, aby zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji.

Oceń artykuł