Porady Życie zawodowe 8 czynności, za które szef może zwolnić Cię z pracy
06.06.2018  | 4 min czytania

8 czynności, za które szef może zwolnić Cię z pracy

06.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Często się spóźniasz i nie wykonujesz poleceń przełożonych? Jeśli tak, pracodawca ma prawo wręczyć Ci wypowiedzenie. W wyjątkowych przypadkach może zrobić to w trybie dyscyplinarnym.

Wypowiedzenie to jedna z najbardziej rygorystycznych form dyscyplinowania pracowników. Okoliczności, które uprawniają do podjęcia takiego kroku to np.:

  • Kradzież

Uczciwość jest jedną z cech, które powinien posiadać pracownik. Jej brak skutkuje utratą zaufania i uniemożliwia dalszą współpracę. Zatrudniony, który dopuszcza się kradzieży, może ponieść konsekwencje karne.  

  • Ujawnienie tajemnicy służbowej

Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej dotyczy m.in. policjantów i bankierów. Ujawnienie chronionych informacji może skutkować karą grzywny lub ograniczenia albo pozbawienia wolności.

  • Wykonywanie obowiązków pod wpływem alkoholu itp.

Stawienie się w pracy pod wpływem środków odurzających stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego.  

  • Niezadowalające wyniki

Dopuszczalną przyczyną wypowiedzenia umowy jest również niska efektywność.

Normy pracy – jaką pełnią funkcję?

  • Niedopełnienie obowiązków

Pracownik, który np. nie zachowuje porządku na swoim stanowisku i narusza przepisy BHP, również może zostać zwolniony.

  • Spóźnienie

Notoryczne spóźnienia, które dezorganizują pracę zakładu, uzasadniają rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku sporadycznych spóźnień pracodawca może zastosować jedną z kar porządkowych lub wypowiedzieć umowę.

Co grozi za spóźnianie się do pracy?

  • Ignorowanie poleceń

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma obowiązek przestrzegać poleceń zwierzchników. Karą za niesubordynację jest zwolnienie.

5 przypadków, kiedy nie trzeba wykonywać polecenia przełożonego

  • Długotrwała absencja chorobowa

Rozwiązanie umowy może nastąpić również wtedy, gdy pracownik ze względu na zły stan zdrowia, nie wykonuje obowiązków co najmniej od 3 miesięcy.

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę podczas choroby pracownika?

Nieobecność nieusprawiedliwiona a zwolnienie z pracy

Powodem wręczenia wypowiedzenia może być również nieobecność, która nie jest związana np. z nagłym zdarzeniem losowym czy chorobą, ale wynika ze złej woli lub rażącego niedbalstwa. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest zwolnienie w trybie dyscyplinarnym.   

9 sytuacji, kiedy dostaniesz płatne zwolnienie z dnia pracy

Wypowiedzenie bez wskazania przyczyny

Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, pracodawca nie musi podawać przyczyny zwolnienia. Taki obowiązek występuje w przypadku umów bezterminowych.  

Wypowiedzenie umowy – czy trzeba podać powód?

Masz prawo odwołać się od decyzji szefa. Powinieneś zrobić to w ciągu 21 dni od daty otrzymania wypowiedzenia. Możesz także skorzystać z dni wolnych przeznaczonych na poszukiwanie pracy. Jeśli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn, które są od Ciebie niezależne, otrzymasz odprawę.

Zwolnienie z pracy – i co dalej?

 

Oceń artykuł