Porady Życie zawodowe Zalety umowy o pracę – poznaj 7 korzyści
29.03.2018  | 5 min czytania

Zalety umowy o pracę – poznaj 7 korzyści

29.03.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.6)

Każda z umów ma swoje plusy i minusy. Warto zatem wybrać taką formę zatrudnienia, która będzie dostosowana do Twoich oczekiwań. Poznaj największe zalety umowy o pracę, która z jednej strony gwarantuje Ci stałe wynagrodzenie, ale z drugiej – obliguje do wykonywania poleceń pracodawcy. Sprawdź, czy takie rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie.

Z artykułu dowiesz się:
• Jakie są główne korzyści umowy o pracę?
• Kto ma prawo do płatnego urlopu?
• Jak przebiega okres wypowiedzenia na umowie o pracę?

Korzyści umowy o pracę: ochrona wynagrodzenia oraz pensja za czas choroby

To, czy uznajesz konkretną cechę umowy za wadę lub zaletę, zależy przede wszystkim od Twoich potrzeb. Dlatego przed podpisaniem umowy z pracodawcą, warto poznać swoje prawa i wiedzieć, jakie plusy ma praca na etacie, zleceniu czy dziele. W przypadku umowy o pracę zatrudniona osoba ma na pewno większe poczucie stabilności. Dzięki umowie na etat zyskuje się liczne przywileje. Pracownik etatowy ma m.in. prawo do pensji w wysokości co najmniej 2600 zł brutto (stan na 2020 r.), co na rękę wynosi 1920,62 zł. Co ważne, pracodawca nie może pozbawić Cię wynagrodzenia np. wtedy, gdy zostało ono zajęte przez komornika lub kiedy komornik nałożył na Ciebie karę pieniężną.

Nie otrzymasz wypowiedzenia w czasie ciąży lub w okresie przedemerytalnym. Nie zostaniesz zwolniony także wtedy, gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim itd. Zleceniobiorcy czy wykonawcy dzieła nie korzystają z ochrony przed zwolnieniem. Jako pracownik etatowy obowiązkowo podlegasz wszystkim ubezpieczeniom społecznym, również ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym masz prawo do wynagrodzenia lub zasiłku także wtedy, gdy nie wykonujesz obowiązków, np. podczas pobytu w szpitalu.

Zwolnienie chorobowe – wszystko, co warto wiedzieć

Korzyści z umowy o pracę: prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i urlopów dla rodziców

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę korzystają również z prawa do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Liczba wolnych dni to 20 lub 26 – w zależności od tzw. stażu urlopowego. W tym okresie otrzymujesz wynagrodzenie urlopowe. Wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę umożliwia również korzystanie z urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Przysługują Ci także dni wolne w związku z chorobą dziecka. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Jak policzyć staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Plusy umowy o pracę: ograniczona odpowiedzialność, okres wypowiedzenia i dni wolne na znalezienie nowej pracy

Odpowiedzialność materialna osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych jest nieograniczona. Za to odszkodowanie wypłacone przez pracownika etatowego nie powinno być wyższe niż trzymiesięczna pensja przysługująca w dniu wyrządzenia szkody. Tak wynika z art. 119 kodeksu pracy. Dodatkowo, jeśli wykonujesz obowiązki na podstawie umowy o pracę, nie możesz zostać zwolniony z dnia na dzień. Masz prawo do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia. Możesz także skorzystać z dni wolnych na znalezienie pracy. Wyjątek stanowią sytuacje, w których zachodzą okoliczności uprawniające do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

| Kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie?

Oceń artykuł