Porady Życie zawodowe 7 korzyści z zawarcia umowy o pracę
29.03.2018  | 5 min czytania

7 korzyści z zawarcia umowy o pracę

29.03.2018  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Każda z umów w sprawie pracy ma wady i zalety. Umowa o pracę gwarantuje stałe wynagrodzenie, ale obliguje Cię do wykonywania poleceń pracodawcy. Warto wybrać taką formę zatrudnienia, która jest dostosowana do Twoich oczekiwań.

To, czy uznajesz konkretną cechę umowy za wadę lub zaletę, zależy przede wszystkim od Twoich potrzeb. Umowa o pracę daje np. poczucie stabilności. Dzięki niej zyskujesz liczne przywileje:  

  • Ochrona wynagrodzenia

Pracownik etatowy ma prawo do pensji w wysokości co najmniej 2100 zł brutto (stan na 2018 r.). Pracodawca nie może pozbawić Cię wynagrodzenia np. wtedy, gdy zostało ono zajęte przez komornika lub gdy nałożył na Ciebie karę pieniężną.

Potrącenia z wynagrodzenia – ABC

  • Ochrona przed zwolnieniem

Nie otrzymasz wypowiedzenia w czasie ciąży lub w okresie przedemerytalnym. Nie zostaniesz zwolniony także wtedy, gdy przebywasz na zwolnieniu lekarskim lub urlopie: wypoczynkowym, macierzyńskim itd. Zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itd. nie korzystają z ochrony przed zwolnieniem.  

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem – kogo dotyczy?

  • Wynagrodzenie za czas choroby

Jako pracownik etatowy obowiązkowo podlegasz wszystkim ubezpieczeniom społecznym, również ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym masz prawo do wynagrodzenia lub zasiłku także wtedy, gdy nie wykonujesz obowiązków, np. podczas pobytu w szpitalu.

Zwolnienie chorobowe – wszystko, co warto wiedzieć

  • Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę korzystają również z prawa do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Liczba wolnych dni to 20 lub 26 – w zależności od tzw. stażu urlopowego. W tym okresie otrzymujesz wynagrodzenie urlopowe.

Jak policzyć staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

  • Prawo do urlopów dla rodziców

Wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę umożliwia również korzystanie z urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego. Przysługują Ci także dni wolne w związku z chorobą dziecka. Więcej informacji: https://zielonalinia.gov.pl/-/zwolnienie-nie-tylko-na-chore-dziecko.

  • Ograniczona odpowiedzialność za szkody

Odpowiedzialność materialna osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych jest nieograniczona. Odszkodowanie wypłacone przez pracownika etatowego nie powinno być wyższe niż trzymiesięczna pensja przysługująca w dniu wyrządzenia szkody. Tak wynika z art. 119 kodeksu pracy.

  • Okres wypowiedzenia i dni wolne na znalezienie pracy

Jeśli wykonujesz obowiązki na podstawie umowy o pracę, nie możesz zostać zwolniony z dnia na dzień. Masz prawo do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia. Możesz także skorzystać z dni wolnych na znalezienie pracy. Wyjątek stanowią sytuacje, w których zachodzą okoliczności uprawniające do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia:

Oceń artykuł