Porady Życie zawodowe 7 aspektów, o których warto wiedzieć przed podpisaniem umowy o pracę
01.03.2018  | 4 min czytania

7 aspektów, o których warto wiedzieć przed podpisaniem umowy o pracę

01.03.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl

Wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę wiąże się z przywilejami, takimi jak urlop wypoczynkowy i urlopy dla rodziców. Tej formie zatrudnienia towarzyszą także ograniczenia. Pracownik etatowy musi np. wykonywać polecenia pracodawcy.

Świadomość swoich praw pozwala poczuć się pewniej w relacji z szefem. Dzięki niej możemy np. domagać się możliwości skorzystania z urlopu. Oto przykładowe kwestie dotyczące umowy o pracę, którym warto się przyjrzeć przed podjęciem zatrudnienia:

  • Treść i forma dokumentu

Z kodeksu pracy wynika, że umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. W dokumencie muszą znaleźć się informacje dotyczące np. rodzaju i miejsca pracy, wysokości wynagrodzenia czy wymiaru czasu pracy.

Umowa o pracę – czy tylko na piśmie?

  • Prawo do zasiłku chorobowego

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo do niektórych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, nabywa się po upływie okresu wyczekiwania. W przypadku pracowników etatowych trwa on 30 dni.

Ubezpieczenie chorobowe ZUS – co konkretnie zyskujesz?

  • Ochrona przed zwolnieniem dla ciężarnych pracownic

Pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia ciężarnej kobiecie. Specjalna ochrona stosunku pracy nie przysługuje pracownicom zatrudnionym na okres próbny krótszy niż 1 miesiąc.

Ochrona pracownicy w ciąży – sprawdź, jakie masz prawa

  • Klauzula o zakazie konkurencji

Pracodawca może domagać się od nas zachowania w tajemnicy informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ma prawo oczekiwać również, że nie podejmiemy pracy w konkurencyjnej firmie.

Klauzula o zakazie konkurencji – wszystko, co powinieneś wiedzieć

  • Odpowiedzialność materialna pracownika

Zatrudniony, który naraził pracodawcę na szkodę, musi ją naprawić w pełnej wysokości. Odszkodowanie nie może być wyższe niż równowartość trzymiesięcznej pensji, jeśli pracownik nie działał umyślnie.

Odpowiedzialność za mienie powierzone – kwestie formalne

  • Okres wypowiedzenia

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę. Obowiązuje jednak okres wypowiedzenia – dwutygodniowy, miesięczny lub trzymiesięczny.

Rozwiązanie umowy o pracę – co należy wiedzieć?

  • Wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca może zmienić warunki umowy o pracę, np. wręczając wypowiedzenie zmieniające. Odrzucenie nowych zasad jest równoznaczne z rozwiązaniem kontraktu po upływie okresu wypowiedzenia.

Jak zmienić warunki umowy o pracę?

Umowa o pracę a umowa-zlecenie – różnice

Zleceniobiorca nie musi wypełniać poleceń pracodawcy ani pracować w narzuconym miejscu i czasie. Z drugiej strony, nie korzysta z przywilejów pracowniczych, takich jak coroczny urlop wypoczynkowy czy ochrona przed zwolnieniem w czasie usprawiedliwionej nieobecności lub w okresie ciąży. Warto mieć świadomość zalet i wad poszczególnych kontraktów przed podjęciem aktywności zawodowej.     

Nie bójmy się zmian!

Oceń artykuł