Porady Życie zawodowe 6 przywilejów osoby niepełnosprawnej w pracy
18.05.2018  | 4 min czytania

6 przywilejów osoby niepełnosprawnej w pracy

18.05.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym pracownikom to np. krótszy czas pracy i większy wymiar urlopu wypoczynkowego. O warunkach zatrudnienia decyduje stopień niepełnosprawności.

Sytuacja niepełnosprawnych pracowników - podstawa prawna

Prawa osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikają z kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141), a także z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776). Istnieją trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny (pierwsza grupa inwalidzka),
 • umiarkowany (druga grupa inwalidzka),
 • lekki (trzecia grupa inwalidzka).

Przykładowe przywileje osoby niepełnosprawnej w pracy to:

 • Krótszy czas pracy

Osoba z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności może pracować nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca w nadgodzinach jest zabroniona. W przypadku pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności normy są jeszcze bardziej rygorystyczne i wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

 • Wykonywanie obowiązków tylko w ciągu dnia

Pracownik z niepełnosprawnością nie może wykonywać obowiązków w porze nocnej (8 godzin przypadających pomiędzy 21:00 a 7:00). Ograniczenia dotyczące pory nocnej i czasu pracy nie dotyczą osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz tych, które posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w nocy lub w godzinach nadliczbowych.

 • Dodatkowa przerwa w pracy

Osoba niepełnosprawna może korzystać z dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Trwa ona 15 minut i wlicza się do czasu pracy.

 • Dłuższy urlop wypoczynkowy

Zatrudnionym, którzy posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje 10 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego. W efekcie zamiast z 20 lub 26 dni korzystają z 30 albo 36 dni wolnych od pracy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie urlopowe.  

Urlop pracownika niepełnosprawnego – na jakich zasadach?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – co powinieneś wiedzieć?

 • Dodatkowe płatne dni wolne

Pracownik posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności może skorzystać również z dodatkowego czasu wolnego w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych. W tym okresie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni wolne od pracy może przeznaczyć na:

 • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym,
 • wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie można zrobić tego poza godzinami pracy.
 • Dodatkowe możliwości podjęcia pracy

Osoba niepełnosprawna może szukać ofert na otwartym rynku pracy lub w zakładach pracy chronionej, przystosowanych do zatrudniania osób z umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Oceń artykuł