6 przywilej贸w osoby niepe艂nosprawnej w pracy

Kategoria
呕ycie zawodowe

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena tre艣ci 4.67/5 (6)
Kategoria: 呕ycie zawodowe
Ocena tre艣ci 4.67/5 (6)

Uprawnienia przys艂uguj膮ce niepe艂nosprawnym pracownikom to np. kr贸tszy czas pracy i wi臋kszy wymiar urlopu wypoczynkowego. O warunkach zatrudnienia decyduje stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci.

Sytuacja niepe艂nosprawnych pracownik贸w – podstawa prawna

Prawa os贸b posiadaj膮cych orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci i zatrudnionych na podstawie umowy o prac臋 wynikaj膮 z kodeksu pracy (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141), a tak偶e z ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971230776). Istniej膮 trzy stopnie niepe艂nosprawno艣ci:

 • znaczny (pierwsza grupa inwalidzka),
 • umiarkowany (druga grupa inwalidzka),
 • lekki (trzecia grupa inwalidzka).

Przyk艂adowe przywileje osoby niepe艂nosprawnej w pracy to:

 • Kr贸tszy czas pracy

Osoba z orzeczeniem o lekkim stopniu niepe艂nosprawno艣ci mo偶e pracowa膰 nie d艂u偶ej ni偶 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca w nadgodzinach jest zabroniona. W przypadku pracownik贸w z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepe艂nosprawno艣ci normy s膮 jeszcze bardziej rygorystyczne i wynosz膮 7 godzin na dob臋 i 35 godzin tygodniowo.

 • Wykonywanie obowi膮zk贸w tylko w ci膮gu dnia

Pracownik z niepe艂nosprawno艣ci膮 nie mo偶e wykonywa膰 obowi膮zk贸w w porze nocnej (8 godzin przypadaj膮cych pomi臋dzy 21:00 a 7:00). Ograniczenia dotycz膮ce pory nocnej i czasu pracy nie dotycz膮 os贸b niepe艂nosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz tych, kt贸re posiadaj膮 orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza艅 do pracy w nocy lub w godzinach nadliczbowych.

 • Dodatkowa przerwa w pracy

Osoba niepe艂nosprawna mo偶e korzysta膰 z dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek lub gimnastyk臋 usprawniaj膮c膮. Trwa ona 15 minut i wlicza si臋 do czasu pracy.

 • D艂u偶szy urlop wypoczynkowy

Zatrudnionym, kt贸rzy posiadaj膮 orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, przys艂uguje 10 dodatkowych dni p艂atnego urlopu wypoczynkowego. W efekcie zamiast z 20 lub 26 dni korzystaj膮 z 30 albo 36 dni wolnych od pracy. W tym czasie otrzymuj膮 wynagrodzenie urlopowe. 聽

Urlop pracownika niepe艂nosprawnego 鈥 na jakich zasadach?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 鈥 co powiniene艣 wiedzie膰?

 • Dodatkowe p艂atne dni wolne

Pracownik posiadaj膮cy orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci mo偶e skorzysta膰 r贸wnie偶 z dodatkowego czasu wolnego w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych. W tym okresie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni wolne od pracy mo偶e przeznaczy膰 na:

 • uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym,
 • wykonanie bada艅 specjalistycznych, zabieg贸w leczniczych lub usprawniaj膮cych, je艣li nie mo偶na zrobi膰 tego poza godzinami pracy.
 • Dodatkowe mo偶liwo艣ci podj臋cia pracy

Osoba niepe艂nosprawna mo偶e szuka膰 ofert na otwartym rynku pracy lub w zak艂adach pracy chronionej, przystosowanych do zatrudniania os贸b z umiarkowanym albo znacznym stopniem niepe艂nosprawno艣ci. 聽

Oce艅 artyku艂


Narz臋dzia