Porady Życie zawodowe Orzeczenie o niepełnosprawności a praca
25.05.2023  | 4 min czytania

Orzeczenie o niepełnosprawności a praca

25.05.2023  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4.04)

Osoby z niepełnosprawnościami także mogą być świetnymi pracownikami i doskonale realizować powierzone im zadania zawodowe. Ze względu na swój stan zdrowia mogą dodatkowo liczyć na pewne ulgi i przywileje gwarantowane przez przepisy. Sprawdź, jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z grupą inwalidzką.

O czym przeczytasz w artykule:

• Niepełnosprawni w pracy – podstawa prawna do ulg
• Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności a praca
• Na jakie przywileje mogą liczyć niepełnosprawni w pracy?

| Chory nie znaczy gorszy pracownik

Niepełnosprawni w pracy – podstawa prawna do ulg

Prawa osób niepełnosprawnych w pracy określają dwa akty prawne. Pierwszy z nich to – jak w przypadku wszystkich zatrudnionych – Kodeks pracy. Drugi dokument to Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zawarte tam zapisy dotyczą pracowników, którzy legitymują się jednym z trzech stopni niepełnosprawności (dawniej nazywanych grupami inwalidzkimi i w wielu miejscach wciąż pod tym mianem funkcjonującymi):

  • znacznym (tzw. I grupa inwalidzka) – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do niej jedynie w warunkach pracy chronionej. Jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób;
  • umiarkowanym (II grupa inwalidzka) – osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do niej jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
  • lekkim (III grupa inwalidzka) – osoba o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

| Czy kucać przy wózku? O współpracy z osobami z niepełnosprawnościami

Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności a praca

Z powyższej definicji może wynikać, że dla osób, które mają znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, praca – poza małymi wyjątkami – jest rzeczą niedostępną. To nieprawda. Według ustawy mogą oni być zatrudnieni także w innych miejscach, nie tylko w zakładzie pracy chronionej, pod warunkiem, że pracodawca spełnia dwa warunki:

  • przystosował stanowisko pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
  • umożliwia pracę zdalną.

Wszystko zależy od stanu zdrowia potencjalnego pracownika. Zgodę na podjęcie przez niego pracy wydaje lekarz medycyny pracy.

| Badania lekarskie do pracy – ABC

Na jakie przywileje mogą liczyć niepełnosprawni w pracy?

Pracownik ze stopniem niepełnosprawności może liczyć na pewne udogodnienia w miejscu pracy. Przysługują mu one z mocy prawa, są niezbywalne, a obowiązkiem pracodawcy jest respektowanie ich. Dotyczą podstawowych kwestii, a celem ich istnienia jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami wykonywania codziennych obowiązków. Te uprawnienia to:

  • Krótszy czas pracy – to, ile godzin może pracować osoba niepełnosprawna, zależy od grupy inwalidzkiej. Pracownik z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności może wykonywać zadania nie dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Praca w nadgodzinach jest zabroniona. W przypadku pracowników z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności normy są jeszcze bardziej rygorystyczne i wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
  • Praca tylko w ciągu dnia – pracownik z niepełnosprawnością nie może wykonywać obowiązków w porze nocnej (między 21:00 a 7:00). Ograniczenia te nie dotyczą zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz tych, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w nocy lub w godzinach nadliczbowych.
  • Dodatkowa przerwa – osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z dodatkowych 15 minut przerwy i wykorzystać je na wypoczynek lub gimnastykę.
  • Dłuższy urlop wypoczynkowy – pracownikowi z grupą inwalidzką I lub II przysługuje dodatkowe 10 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to włącznie osób, które są uprawnione do urlopu w wysokości 26 dni.
  • Dodatkowe płatne dni wolne – pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności może skorzystać również z dodatkowego czasu wolnego w wymiarze maksymalnie 21 dni roboczych. W tym okresie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Dni wolne od pracy może przeznaczyć na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym lub wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeśli nie może zrobić tego poza godzinami pracy.

| Urlop pracownika niepełnosprawnego – na jakich zasadach?

Kreator CV: stwórz za darmo w 3 prostych krokach skuteczne i profesjonalne CV
Stwórz CV

Oceń artykuł