Porady Życie zawodowe 6 przypadków, kiedy pracodawca może nie dopuścić Cię do pracy
06.06.2018  | 4 min czytania

6 przypadków, kiedy pracodawca może nie dopuścić Cię do pracy

06.06.2018  | 4 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(5)

Obowiązkiem pracownika jest sumienne wykonywanie obowiązków zleconych przez przełożonego. Pracodawca może - w uzasadnionych sytuacjach - odsunąć od pracy zatrudnioną osobę. Brak aktualnych badań lekarskich lub utrata zdolności do wykonywania pracy spowodują, że szef odeśle Cię do lekarza albo przeniesie na inne stanowisko. Natomiast odurzenie alkoholem zakończy się nie tylko odsunięciem od pracy, ale i zwolnieniem dyscyplinarnym.

Niedopuszczenie do pracy

Niedopuszczeniem do wykonywania pracy nazywamy sytuację, gdy pracodawca nie pozwala i odsuwa pracownika od obowiązków służbowych. Decyzja ta musi być odpowiednio uzasadniona i wymaga spisania protokołu.

Rodzaje badań profilaktycznych

Kiedy szef może nie dopuścić do pracy?

Pracodawca ma prawo nie dopuścić do pracy pracownika w przypadku:

  1. braku ważnych badań lekarskich,
  2. utracenia zdolności do wykonywania pracy – po wykonaniu badań okresowych może okazać się, że zdrowie nie pozwala Ci na pełnienie dotychczasowych obowiązków. W takiej sytuacji szef nie dopuści Cię do pracy na obecnym stanowisku, ale przeniesie na inne, które nie będzie stwarzać ryzyka dla Twojego stanu zdrowia;
  3. braku ważnej umowy dotyczącej warunków zatrudnienia;
  4. złego stanu zdrowia – np. gdy szef podejrzewa, że możesz mieć grypę i zarazić pozostałe osoby w firmie, to może odesłać Cię prosto do lekarza. Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie zatrudnionych osób m.in. poprzez zapewnienie higienicznych warunków pracy. Pracownik, który nieustannie kaszle, kicha, ma gorączkę - stwarza zagrożenie dla pozostałych osób. Twoi współpracownicy mogą cierpieć na schorzenia, które osłabiają ich kondycję oraz odporność, a zarażenie grypą spowoduje dodatkowe powikłania. Również sytuacja, gdy pracownik z nogą w gipsie stawia się w pracy, mimo zwolnienia lekarskiego, jest powodem odesłania go do domu;
  5. nietrzeźwości – pracownik pijany lub spożywający alkohol w miejscu pracy powinien zostać odsunięty od wykonywania obowiązków. Stwarza zagrożenie dla siebie oraz innych osób przebywających w zakładzie lub firmie. Pracodawca może odesłać pijanego do domu lub bezpośrednio do izby wytrzeźwień;
  6. odurzenia narkotykami – pracodawca nie może zmusić pracownika do badania narkotestem. Ma jednak prawo zwolnić natychmiastowo osobę, która jest odurzona substancjami narkotycznymi.

Przepisy BHP – najczęściej zadawane pytania

Czym skutkuje niedopuszczenie pracownika do pracy?

Pracownik, który nie zostaje dopuszczony do pracy:

  • ma obowiązek wykonać aktualne badania lekarskie. Jeśli opóźnienie w badaniach wynika z winy pracodawcy, to pracownik za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do otrzymywania wynagrodzenia;
  • w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy – pracodawca może przenieść zatrudnioną osobę na inne stanowisko. Jeśli z powodu niezdolności pracownik nie wykonywał żadnej pracy (bo np. nie było innych możliwości pracy w firmie), to zachowuje prawo do otrzymywania wynagrodzenia;
  • może zostać zwolniony – dotyczy to pracowników odurzonych narkotykami i/lub pod wpływem alkoholu.

Protokół o niedopuszczeniu pracownika do pracy

Pracodawca zobowiązany jest do spisania protokołu, jeśli nie dopuści Cię do pracy. Dokument uzupełnia się m.in. o wyniki badania alkomatem lub zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak zdolności do wykonywania pracy.

Oceń artykuł